Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

4 sytuacje, w których ubezpieczenie uratuje Twoją firmę

0
Podziel się:

Przedsiębiorczość Polaków nie słabnie - otwieramy coraz więcej restauracji, hoteli, zakładów fryzjerskich czy komisów samochodowych. Z danych Polskiej Agencji...

Przedsiębiorczość Polaków nie słabnie - otwieramy coraz więcej restauracji, hoteli, zakładów fryzjerskich czy komisów samochodowych. Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że sektor MŚP to jeden z filarów polskiej gospodarki. W ubiegłym roku aktywnych było ponad 1,8 mln przedsiębiorstw. Jednocześnie powstało 253 tys. nowych firm. Okazuje się jednak, że jeszcze więcej zostało zlikwidowanych (258 tys.)* [1]* . Każda z branż ma inną specyfikę i narażona jest na inne ryzyka, właśnie dlatego warto ubezpieczyć swój biznes. Z jakimi szkodami powinien liczyć się przedsiębiorca? Co należy objąć ubezpieczeniem?

Powódź, gradobicie, dewastacja, zatrucie pokarmowe w naszej restauracji, szkody w transporcie towarów lub wypadek pracownika przy pracy - niezależnie od tego jaką działalność prowadzimy musimy liczyć się z szeregiem szkód, które czyhają na każdego przedsiębiorcę. Inne potrzeby będzie miał właściciel restauracji, a inne właściciel apteki, czy przedsiębiorstwa transportowego. - Każda firma narażona jest na straty finansowe a nawet konieczność zamknięcia działalności. Ubezpieczenie GoBiznes, oferowane przez Gothaer to elastyczna ochrona skierowana do małych i średnich firm, która zawiera w sobie najważniejsze z perspektywy przedsiębiorcy elementy. Jest to ubezpieczenie majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością a także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość wybrania szeregu dodatkowych ubezpieczeń, m. in. NNW pracowników czy ochrony
prawnej. Pamiętajmy, że oszczędzanie na ubezpieczeniu firmy jest myśleniem krótkowzrocznym i może narazić ją na duże straty finansowe - podkreśla Marta Mazaraki, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Majątkowych w Gothaer TU S.A.

1

Pożar, zalanie, kradzież, czyli mienie pod ochroną

Każdy przedsiębiorca powinien przede wszystkim posiadać ubezpieczenie mienia, które obejmuje majątek firmy. Przedmiotem ubezpieczenia w takiej polisie mogą być m.in.: budynki, lokale, wyposażenie, wartości pieniężne, środki obrotowe, maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany czy sprzęt elektroniczny. - W zakresie podstawowym polisy znajduje się ubezpieczenie m.in. od: gradu, huraganu, pożaru, osunięcia ziemi, wybuchu, lub naporu śniegu. Co więcej, polisa może ochronić nasz majątek od szkód będących wynikiem kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć, o szkody w wyniku aktów wandalizmu, czy też stłuczenia szyb. Jeśli przedsiębiorca wykupi Ochronę Prawną w przypadku sporu prawnego, ubezpieczyciel poniesie koszty adwokata, koszty sądowe, czy wynagrodzenie biegłego - wyjaśnia Marta Mazaraki, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Majątkowych w Gothaer TU S.A.

2

Wypadek przy pracy - kto za to zapłaci?

Pomimo tego, że świadomość Polaków dotycząca praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w zakresie bezpieczeństwa jest coraz większa, nadal odnotowuje się wzrost wypadków przy pracy. W 2016 r. liczba poszkodowanych wyniosła 87 886 osób, czyli o 0,3 proc. więcej niż rok wcześniej - w tym 239 osób zginęło a 464 doznało wypadku z ciężkim obrażeniem ciała [2] . Pracownicy obowiązkowo są objęci ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym, emerytalnym oraz ubezpieczeniem rentowym. Jednak w wielu zakładach pracy pracodawcy dodatkowo ubezpieczają grupowo pracowników na życie. - Niezależnie od możliwości uzyskania świadczeń z ZUS pracownik lub przedsiębiorca, który uległ wypadkowi przy pracy będzie mógł otrzymać także dodatkowe świadczenie z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia NNW - pod warunkiem, że wykupił tego typu polisę. W ramach ubezpieczenia GoBiznes przedsiębiorca może wykupić dla siebie i swoich pracowników ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie:
podstawowym lub pełnym. W wariancie podstawowym ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które zaistniały podczas wykonywania pracy lub podczas drogi do lub z pracy. Natomiast w wariancie pełnym ochrona jest całodobowa i dotyczy również wypadków w życiu prywatnym.

3

Gdy ucierpią osoby trzecie

W każdej branży, szczególnie w tej związanej z usługami, przedsiębiorca lub jego pracownik może wyrządzić szkodę osobie trzeciej. W takiej sytuacji będzie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania osobie pokrzywdzonej. Niezależnie od tego czy posiadamy zakład fryzjerski, restaurację, czy hotel, warto jest mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Polisę OC, oferowaną w Gothaer, można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów: OC deliktowo-kontraktowe lub deliktowo-kontraktowe z rozszerzeniem o OC za produkt i wykonanie usługi. Od czego chroni nas taka polisa? W ramach ubezpieczenia OC ochroną obejmowane są szkody, które może wyrządzić przedsiębiorstwo w związku z posiadanym mieniem i w związku z działalnością, którą prowadzi. Odpowiedzialność cywilna za produkt jest odpowiedzialnością deliktową opartą na zasadzie ryzyka (art. 4491 k.c.). Obejmuje szkody, które zostały wyrządzone osobie trzeciej przez wyprodukowane lub dostarczone produkty niebezpieczne (produkty niebezpieczne
to rzeczy niezapewniające bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać uwzględniając normalne użycie produktu). Tutaj za przykład może służyć wybuchająca bateria w normalnie użytkowanym telefonie komórkowym.

Odpowiedzialność za wykonane usługi obejmuje szkody wynikłe z prac lub innych świadczeń wykonanych i przekazanych odbiorcy. Jako przykład szkody może tu posłużyć usługa wykonana przez warsztat samochodowy - po wymianie opon jedno z kół zostało niedokładnie dokręcone. Klient warsztatu wyjechał samochodem i podczas jazdy koło odkręciło się i samochód zjechał do rowu. Warsztat źle wykonał usługę i przekazał ją swojemu klientowi, który poniósł szkodę w postaci uszkodzenia samochodu, co powoduje zobowiązanie do naprawienia szkody (wypłaty odszkodowania).

- Jeżeli właściciel warsztatu nie posiada ubezpieczenia, będzie musiał ponieść wszelkie koszty związane w wypadkiem - takie zdarzenie może wiązać się z dużymi wydatkami.

4

Ubezpieczenie transportowe

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, także eksporter lub importer, który wysyła lub sprowadza różnego rodzaju towary, narażony jest na powstanie szkody w przesyłce - zarówno w sytuacji, gdy przewozi towary własnym środkiem transportu jak i wtedy, gdy zleca przewóz zawodowemu przewoźnikowi. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) zabezpiecza cały proces transportu mienia - od momentu załadunku, aż po rozładunek w miejscu przeznaczenia.
- Taka polisa chroni przedsiębiorcę na wypadek m.in. pożaru, wybuchu, huraganu, czy też wypadku środka transportu. Ochrona może także być rozszerzona o kradzież mienia ze środka transportu w wyniku włamania czy też rozbój w trakcie transportu - podkreśla Marta Mazaraki, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Majątkowych w Gothaer TU S.A. Warto jednak pamiętać, że w Polsce, przedsiębiorcy najczęściej wybierają transport mienia za pośrednictwem firmy przewozowej, dlatego przed przekazaniem przesyłki przewoźnikowi najlepiej jest sprawdzić, czy przewoźnik posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody w przewożonym towarze.


[1] Raport Polskiej Agencji rozwoju przedsiębiorczości 2017 r., http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/454

[2] GUS, Wypadki przy pracy w 2016 r.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r- ,3,26.html

Źródło: Informacja prasowa

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)