Autobus Energetyczny - mobilne centrum przeciwdziałania zmianom klimatu

Autobus Energetyczny - mobilne centrum przeciwdziałania zmianom klimatu

Głównym celem kampanii "Autobus Energetyczny - mobilne centrum przeciwdziałania zmianom klimatu" jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.


Narzędziem realizacji celu jest mobilne centrum informacyjno-edukacyjne. Centrum to znajduje się w autobusie miejskim, która zostało wyposażone w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.
Zadaniem autobusu energetycznego jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin). W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Każda kampania wojewódzka trwa ok. miesiąca. W czasie wizyty autobusu, eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. udzielają porad na pokładzie autobusu, prezentują zainstalowane modele, przeprowadzają nieodpłatne szkolenia w urzędach gmin, szkolenia dla przedsiębiorców oraz warsztaty dla uczniów. Kampanii towarzyszą działania medialne w prasie, radiu i internecie.
Autobus daje możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami gmin, przedsiębiorstw, zainicjowania zmian w zachowaniach konsumentów oraz pobudzenia inicjatyw mających na celu poszanowanie energii a tym samym przeciwdziałąjących zmianom klimatu.
Realizacja 16 kampanii wojewódzkich rozpoczęła się w październiku wizytą w województwie łódzkim. Autobus pomimo jesiennej aury spotkał się z ciepłym przyjęciem mieszkańców miejscowości tego województwa. Podczas podróży po województwie łódzkim autobus zatrzymał się w Rawie Mazowieckiej, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Opocznie, Bełchatowie, Zgierzu , Czerniewicach, Szadku, Sieradzu, Radomsku oraz Lasku.
Na przełomie listopada i grudnia 2014 Autobus Energetyczny gościł w województwie wielkopolskim. Tym razem mieszkańcy 17 miejscowości mieli niebywałą okazję posłuchać, zobaczyć i przetestować najnowsze rozwiązania służące efektywności energetycznej. W Wielkopolsce ponad 2 tysiące osób odwiedziło mobilne laboratorium przeciwdziałania zmianom klimatu.
Najbliższe miesiące zimowe to przerwa w trasie autobusu energetycznego. Kolejny etap kampanii to trasa w 2015 roku, którą autobus rozpocznie w marcu wizytami w województwie lubuskim. Następnie zawita w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim, gdzie zakończy trasę przed kolejną zimową przerwą.
W celu zapoznania się ze szczegółową trasą autobusu zapraszamy do odwiedzenia strony www.autobusenergetyczny.pl oraz śledzenia kampanii na facebooku
https://www.facebook.com/Autobusenergetyczny .

energia, energetyka, ekologia, ochrona środowiska, energia elektryczna, energia odnawialna, biomasa, aktualności, oze, energia i ekologia - energetyka, energia oze, energiamax.pl, autobus energetyczny
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie