Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
promowane
16.12.2014 08:55

Czy na pewno przystąpić do systemu dla małych gospodarstw?

Zwolnienie z kar administracyjnych z tytułu niezgłoszenia wszystkich rolnych działek w gospodarstwie, to według ARiMR kolejna korzyść przystąpienia do systemu...

Podziel się
Dodaj komentarz

Zwolnienie z kar administracyjnych z tytułu niezgłoszenia wszystkich rolnych działek w gospodarstwie, to według ARiMR kolejna korzyść przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.
Rolnik zdecydować może o przystąpieniu do systemu dla małych gospodarstw lub zrezygnować z niego - zostanie wtedy włączony automatycznie.
Płatność dla gospodarstw małych będzie wyliczona jako suma wszystkich płatności, których rolnik do otrzymania byłby uprawniony w systemie "standardowym" tj. ubiegając się o płatności kolejne, z zastosowaniem maksymalnego limitu 1250 EUR - podaje ARiMR oraz zachęca do włączania się do systemu, podając korzyści które z tego płyną.
Odnosząc się do pytania które dotyczy korzyści ze względu na zwolnienie z administracyjnych kar, w związku z niezgłoszeniem wszystkich obszarów wyjaśniam, że zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) NR 640/2014 jeśli beneficjent nie zgłosi wszystkich rolnych działek, związanych z gruntami, o których mowa w art. 72 ust 1 rozporządzenia (UE) 1306 (na mocy którego beneficjent wsparcia zgłosił do płatności wszystkie rolne działki w gospodarstwie, jak również nierolnicze grunty, a różnica między obszarem całkowitym zgłoszonym w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność a obszarem zgłoszonym wraz z powierzchnią całkowitą działek niezgłoszonych wynosi więcej niż 3% zgłoszonego obszaru, całkowitą kwotę bezpośrednich płatności obszarowych lub wsparcia w ramach środków obszarowego wsparcia, wypłacanych beneficjentowi za dany rok, zmniejsza się o maksymalnie 3%, w zależności od rozmiaru pominięcia.
Nie stosuje się kary tej do płatności w ramach systemu dla małych gospodarstw - zgodnie z art. 16. ust 3 rozporządzenia delegowanego UE NR 640/2013 tym samym, gdy nie zadeklarujemy ww. gruntów we wniosku, nie nastąpi zmniejszenie środków wypłacanych dla rolników uczestniczących w tym systemie.

Tagi: promowane, wiadomości rolnicze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz