Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
promowane
26.02.2015 11:04

Dopłaty 2015-2020 jaki budżet państwa?

Budżetowe skutki projektowanej ustawy o bezpośrednich płatnościach przewidziano w kolejnych latach w wysokości, poczynając od roku 2015: -203,96; -120,80;...

Podziel się
Dodaj komentarz

Budżetowe skutki projektowanej ustawy o bezpośrednich płatnościach przewidziano w kolejnych latach w wysokości, poczynając od roku 2015: -203,96; -120,80; -103,92; -92,62; -82,92; -73,61 mln zł (stałe ceny z roku 2014).
W ramach wyliczenia dla budżetu państwa kosztów, wykazano niezbędne środki na sfinansowanie przejściowego krajowego wsparcia w sektorze tytoniu (na lata od 2015 do 2020) oraz koszty jednorazowe, które ponieść musi ARiMR w roku 2015 w związku z wdrożeniem nowego systemu bezpośrednich płatności.
ARiMR szacuje koszty ogólne implementacji, tj. dostosowania do zreformowanego systemu bezpośredniego wsparcia na poziomie ok. 65 mln zł brutto (ceny bieżące) - podano w uzasadnieniu projektu ustawy.
Na tę kwotę przede wszystkim składają się koszty budowy oraz rozbudowy systemów informatycznych wraz z zapewnieniem infrastruktury dla prawidłowego ich funkcjonowania, koszty opracowania wektorowych warstw dla wyznaczenia obszarów proekologicznych oraz trwałych użytków zielonych na potrzeby płatności za zazielenienie i ich kontroli jakościowej, koszty zmian w zakresie obsługi raportów z kontroli na miejscu wymogów zasady wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji oraz rejestracji zwierząt, publicznego zdrowia, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt i raportów z kontroli na miejscu w ramach planowanych płatności do krów i bydła, jak również koszty realizacji dostosowanych wniosków spersonalizowanych i pozostałe organizacyjne koszty, w tym koszty szkoleń oraz materiałów społecznej komunikacji.
Zastrzeżono przy tym, że wyodrębnienie kosztów wdrożeniowych bezpośrednich płatności objętych projektowaną ustawą spośród ogółu kosztów modyfikacji systemowych jest utrudnione ze względu na to, że niektóre elementy systemu jednocześnie mają zastosowanie do środków realizowanych w ramach rozwoju wiejskich obszarów.
Z uwagi na dużą ilość zmiennych mających przełożenie na koszt globalny implementacji zreformowanego systemu bezpośrednich płatności, wynikających m. in. z decyzji o technicznym charakterze na etapie realizacji harmonogramu poszczególnych wdrożeń, oraz o charakterze legislacyjnym, szacowana kwota kosztów nie powinna przekładać się wiążąco na proces planowania na gruncie budżetowej ustawy, jak również szacowanie środków własnych ARiMR, a służyć jedynie ogólnemu przybliżeniu finansowego otoczenia projektowanej regulacji z zakresu bezpośredniego wsparcia na etapie programowania prac rządu.

Tagi: promowane, wiadomości rolnicze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz