Notowania

wyróżnione
09.02.2016 07:39

Jak najskuteczniej informować o zbiórce opakowań po środkach ochrony roślin?

Zakończył się konkurs Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla punktów odbioru opakowań.Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy obrazującej, w jaki...

Podziel się
Dodaj komentarz

_ Zakończył się konkurs Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla punktów odbioru opakowań. _Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy obrazującej, w jaki sposób kupujący środki ochrony roślin są informowani przez punkt sprzedaży o obowiązkach w zakresie odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami oraz w jaki sposób promuje się zasady zbiórki opakowań PSOR. W konkursie mogły wziąć udział sklepy z woj. lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

- _ Bardzo się cieszymy, że punkty sprzedaży, zgodnie z nałożonymi na nie obowiązkami, informują o tym jak prawidłowo postępować z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. Zależy nam, aby wszyscy rolnicy dbali o zdrowie swoje, bliskich oraz środowiska i w tym celu korzystali z Systemu PSOR. Dziękujemy sklepom za ich wkład w edukowanie społeczeństwa! - _mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Zgodnie z regulaminem konkursu, na mocy paragrafu 5 punktu 5, organizator zdecydował o wybraniu mniejszej liczby prac konkursowych. W związku z tym, spośród wszystkich nadesłanych prac, zdecydowano o przyznaniu jednej nagrody, za zajęcie trzeciego miejsca.

Nagrodę otrzymał Pan Jerzy Warchoł, właściciel firmy JUWAR Handel i Usługi z Zamościa w Lubelskiem. Pan Warchoł przygotował pracę w formie rysunku, która jest wywieszona w jego sklepie.

- _ Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wzięliśmy udział w konkursie i mogliśmy tym samym rozpropagować System PSOR i zasady zbiórki opakowań. W naszym sklepie codziennie informujemy Klientów o zasadach gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz nawozach _- mówi Jerzy Warchoł, z firmy JUWAR Handel i Usługi Ziemne.

Jak działa System PSOR

Zgodnie z polskim prawem punkty sprzedaży mają obowiązek zbierania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, a rolnicy muszą odpowiednio gospodarować tymi opakowaniami. System Zbiórki Opakowań PSOR to proste narzędzie umożliwiające spełnienie tych obowiązków. W jego ramach zbierane są opakowania po preparatach toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

Punkty sprzedaży mogą przystąpić do Systemu bezpłatnie. Każdy punkt, który przystąpi do Systemu, otrzymuje worki do gromadzenia pustych opakowań, pakiet materiałów informujących o zasadach zbiórki oraz naklejki służące informowaniu klientów o prowadzonej zbiórce.

Po opróżnieniu i wypłukaniu opakowania rolnicy zwracają je do sklepu. Operator Systemu odbiera je po otrzymaniu zgłoszenia z punktu sprzedaży. Opakowania odbierane są przez cały rok.

Strona internetowa Systemu Zbiórki Opakowań PSOR: www.systempsor.pl

Profil YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoAMiFR9HHUOwG33E6YIOzg

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR jest koordynatorem i właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań po Środkach Ochrony Roślin i w imieniu uczestników systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną tegoż Systemu pod hasłem "Liczy się każde opakowanie".

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania.

Źródło : Informaja prasowa

Tagi: wyróżnione, aktualności, informacje, promowane, wiadomości rolnicze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz