Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
MRiRW: projekt ustawy dot. obrotu ziemią nie narusza prawa dziedziczenia

MRiRW: projekt ustawy dot. obrotu ziemią nie narusza prawa dziedziczenia

Fot. TOMASZ RYTYCH/REPORTER

Projekt ustawy dot. obrotu ziemią jest zgodny z konstytucją; nie ma w nim regulacji, które można uznać za naruszenie prawa dziedziczenia - zapewnił w środę w Sejmie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Zbigniew Babalski.

Poseł PSL Jan Łopata pytał w środę w Sejmie, czy projekt ustawy dotyczący obrotu ziemią nie prowadzi do nacjonalizacji ziemi rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych i czy nie narusza przepisów konstytucji. - Rolnik, sporządzając przed śmiercią testament, nie będzie pewny, czy jego ziemia trafi w ręce spadkobiercy, jako ojcowizna, czy zostanie znacjonalizowana. W takim przypadku prawo własności staje się jedynie prawem dożywocia (posiadania ziemi) - mówił.

Babalski w odpowiedzi zapewnił, że projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie narusza "praw i gwarancji konstytucyjnych". - Wszystkie zmiany służyć mają urzeczywistnieniu zasady wynikającej z konstytucji, zgodnie z którą podstawą ustroju rolnego w Polsce są gospodarstwa rodzinne - przekonywał wiceminister.

Jak dodał, w projekcie "nie ma regulacji, które można by uznać za naruszenie prawa dziedziczenia", ani - jak zapewnił - "nie mamy do czynienia z żadną nacjonalizacją".

- Przepisy tej ustawy przewidują tylko, że Agencji Nieruchomości Rolnych będą przysługiwać uprawnienia, które już obecnie posiada na podstawie obowiązującej od 2003 roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - tj. prawo pierwokupu oraz prawo nabycia nieruchomości rolnych - powiedział Babalski. Jak dodał, przewidziany w projekcie ustawy warunek, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, nie będzie dotyczyć nabycia nieruchomości w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego.

- Prawo dziedziczenia nie ulega w żadnym wypadku ograniczeniu - zadeklarował wiceminister.

Prezydent w grudniu podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która zakłada przesunięcie z 1 stycznia na 1 maja 2016 r. terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która m.in. reguluje obrót ziemią rolną.

Uchwalona przez Sejm 5 sierpnia nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulująca obrót ziemią rolną, miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Przygotowana przez posłów PiS nowela, uchwalona przez Sejm 16 grudnia, przesuwa ten termin do 1 maja 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że w tym czasie zmieni zapisy tej ustawy, uszczelniając obrót ziemią i wprowadzi do niej rozwiązania, które wcześniej proponowało PiS, np. takie, że grunty będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny.

W styczniu resort rolnictwa przedstawił projekt ustawy "O wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa". Wprowadza on na 5 lat zakaz sprzedaży państwowej ziemi. We wtorek projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Według resortu rolnictwa, w pierwszej kolejności niezbędne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Projekt zakłada, że państwowa ziemia powinna zostać w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawową formą jej zagospodarowania powinna być trwała dzierżawa. Ograniczenia nie będą dotyczyły gruntów, które mają być przeznaczone na cele publiczne np. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowe, obiekty sportowe oraz działek do 1 hektara.

Ministerstwo Rolnictwa zwraca uwagę, że polscy rolnicy pod względem finansowym nie mogą konkurować z potencjalnymi nabywcami z krajów zachodnich, gdyż ich dochody są niższe, uzyskują ponadto niższe dopłaty bezpośrednie. Dodatkowo sytuację ekonomiczną rolników pogorszyło rosyjskie embargo. Aby zapobiec spekulacyjnemu wykupowi ziemi, konieczne jest więc poddanie obrotu nią ścisłej kontroli - uważa resort. Dlatego projekt przewiduje, że nabywcami nieruchomości rolnych mogą być zasadniczo tylko rolnicy indywidualni.

Projekt uściśla definicję rolnika indywidualnego. Jest nim osoba mająca kwalifikacje rolnicze, prowadzi gospodarstwo rolne do 300 hektarów i mieszka w danej gminie co najmniej od 5 lat. Dodatkowo wprowadzono do projektu warunek osobistej pracy w gospodarstwie, który jest spełniony m.in. wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta wszystkich jego dochodów.

Powinniśmy bać się wykupu polskiej ziemi przez obcokrajowców?

TAK
NIE

dziękujemy za oddanie głosu

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców; obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSWiA. Ziemia rolna w Polsce drożeje, ale jest tańsza niż w krajach zachodnich, stąd obawa, że zamożniejsi obywatele z tamtych krajów będą wykupowali grunty np. w celach spekulacyjnych.

Czytaj także: 10 mln dol. za jednodolarówkę? Najdroższa moneta świata trafi do Polski

 

wykup, ziemia, rolnik, anr, prawo dziedziczenia, ojcowizna
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
ferdek111
5.172.235.* 2016-02-28 01:13
Co robi PiS ? Jestem polskim rolnikiem, chcę się rozwijać a oni zabronią mi kupić ziemię w moim województwie...? Parodia jakaś !!!
gizelllla
91.228.157.* 2016-02-27 21:49
w środkach masowego przekazu praktycznie nie porusza się tego problemu i wielu rolników pewnie nie wie o czym mowa ale o to chodziło bo na tapetę rzucono nam wałęse
cxi
176.221.125.* 2016-02-27 21:18
Szczecin, dnia 11 grudnia 2015 r.
Jarosław S.
Szanowny Pan
mgr inż. Jan Krzysztof Ardanowski
Poseł na Sejm Rzczeczpospilitej
ul. Wiejska 4/6
00-950 Warszawa

W związku z prowadzonymi pod kierunkiem Pana Posła pracami nad nowelizacją ustawy o ustroju rolnym – uprzejmie poddaje też pod rozwagę konieczność prawnego uregulowania sprawy wypłaty dopłat osobie uprawnionej.
W aktualnym stanie rzeczy dopłaty te są bowiem wypłacane również osobom nieuprawionym, które dokonały bezprawnego zajęcia cudzej ziemi rolnej. W przeszłości na ten temat ukazywały się już publikacje w mediach, jednakże problem dalej istnieje.
Miało to miejsce także w moim przypadku, jako iż dopłaty uzyskiwała osoba, która zajmowała mój grunt, nie posiadając do tego żadnych uprawnień.
W sprawie ujawnienia danych owej osoby, jak też wysokości dopłat zwróciłem się pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, który jednak odmówił udzielenia informacji w tej sprawie, powołując się na ochronę danych osobowych.
Wskazywałem na to, że jako właściciel nieruchomości rolnej mam bezspornie uzasadniony interes prawny w ustaleniu, kto bez mojej zgody uprawia moją ziemię, uzyskując z tego faktu korzyści materialne, m.in. wypłacane przez organ państwowy, jakim jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja nie może bowiem zasłaniać się twierdzeniem o ochronie danych osobowych takiej osoby, bowiem w ten sposób chroni i popiera nieuczciwość użytkownika z jednej strony oraz uniemożliwia realizację prawa własności właścicielowi nieruchomości. Nie ulega też wątpliwości fakt, że prowadzenie gospodarstwa rolnego jest rolniczą działalnością gospodarczą, związaną z uzyskiwaniem korzyści materialnych, zaś ziemia jest środkiem produkcji rolnej.
Podnosiłem, że jako właściciel tej ziemi jestem zatem uprawniony do posiadania informacji o tym, kto faktycznie włada moją ziemią, uzyskując z tego faktu korzyści. Jest to logiczne.
Wypada wskazać, że przecież również sama Agencja podejmuje kroki celem ustalenia, kto nieprawnie zajmuje i użytkuje grunty rolne będące w zasobach Agencji (informuje o tym prasa). Interes prawny (inny) nieuczciwego użytkownika ziemi nie może być ważniejszy od interesu właściciela tej ziemi.
Uważam zatem, że w odpowiedniej ustawie powinno znaleźć się uregulowanie prawne, które będzie stanowiło, że:
- uprawnienie do otrzymania dopłaty przysługuje wyłącznie takiemu wnioskodawcy, który wykaże (udokumentuje), że jest właścicielem lub posiadaczem (umowa dzierżawy) gruntu,
- właściciel nieruchomości rolnej ma prawo uzyskania od Agencji informacji o osobie, której wypłacono dopłaty, jak też o wysokości wypłaconej dopłaty.
Uprzejmie tez proszę Pana Posła o poinformowanie mnie o zajętym w tej sprawie stanowisku (listem zwykłym, nie poleconym).
Z poważaniem
załączniki:
5 pism
Zobacz więcej komentarzy (27)