Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Podatek od dochodów z działalności rolniczej

0
Podziel się

Nie każdy, kto prowadzi działalność rolniczą musi rozliczać podatek dochodowy, dlatego też zanim odpowiemy sobie na pytanie jak go rozliczyć, wskażemy kogo on w...

Podatek od dochodów z działalności rolniczej
bEiufwiJ

Nie każdy, kto prowadzi działalność rolniczą musi rozliczać podatek dochodowy, dlatego też zanim odpowiemy sobie na pytanie jak go rozliczyć, wskażemy kogo on w ogóle dotyczy i jakie warunki musi spełniać podatnik.

Ogólna zasada mówi, że uzyskujący przychody z działalności rolniczej, gospodarki leśnej oraz przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, nie płacą podatku od tychże dochodów. Ustawa o podatku dochodowym wskazuje jednak dwa różne pojęcia: działalność rolnicza oraz działy specjalne produkcji rolnej. To od tego, do którego z tych pojęć zalicza się nasza działalność, zależeć będzie obowiązek płacenia podatku dochodowego.

Czym różni się działalność rolnicza od działów specjalnych produkcji rolnej?

Działalność rolniczawedług artykułu 2 punktu 15* ustawy o podatku od towarów i usług*, to działalność, do której zalicza się:

bEiufwiL

- produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,

- produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folia,

- produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza,

bEiufwiR

- chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,

- produkcja zwierzęca typu przemysłowego lub fermowego

- chów i hodowlę ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie,

Działy specjalne produkcji rolnejto również działalność rolnicza, jednak taka,a która podlega już opodatkowaniu od przychodów. Zalicza się do niej:

bEiufwiS

- uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,

- uprawy grzybów i ich grzybni,

- uprawy roślin "in vitro",

- fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu,

bEiufwiT

- hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,

- chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników,

- prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym

- sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych oraz bambusa,

bEiufwiU

- świadczenie usług rolniczych.

Stosując wielki skrót- działalność rolnicza niepodlegająca opodatkowaniu od przychodu to taka, która oferuje produkty surowe, nieprzetworzone, w stanie naturalnym, natomiast działy specjalne produkcji rolnej obejmują również sprzedaż przetworzonych produktów (kiełbasy, sery, przetwory, etc.).

Skąd mieć pewność, że nasze przychody kwalifikują się do rozliczenia podatku od przychodów?

Aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości- by kwalifikować się do zapłaty podatku od przychodów należy spełniać następujące warunki:

- sprzedajemy swoje wyroby osobom prywatnym, a nie, jak to ujmuje ustawa, na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

- przetwarzamy produkty zwierzęce i roślinne(wędliny, kiełbasy, pieczywo, mąka, sery, etc.) i* sprzedajemy je*,

- sprzedajemy produkty w miejscach, w których te zostały wytworzone lub na targowiskach,

- prowadzimy ewidencję sprzedaży.

Jak rozliczyć podatek dochodowy?

Jeśli spełniamy wymienione wyżej warunki ku temu, by rozliczyć podatek dochodowy, mamy dwie możliwości do wyboru. Dużo upraszczają w tej kwestii dostępne programy do rozliczeń, takiej jak program pit dostępny na abc-podatki .

Pierwszy z nich to zastosowanie skali podatkowej do uzyskanego przychodu (w tym przypadku przychód pomniejszamy o koszty jego uzyskania). Podatnik decydujący się na tę formę może skorzystać z ulg przysługujących mu i wziąć pod uwagę kwotę wolną od podatku.

Drugi sposób jest to sposób uproszczony, czyli opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego od uzyskanych przychodów. Wybierając tę opcję musimy pamiętać, że obowiązuje nas limit rocznego przychodu wynoszący 150 000 euro oraz o tym, że by rozliczać się tym sposobem, musimy odpowiednio wcześniej złożyć stosowną deklarację w urzędzie skarbowym. Najmniejszą stawką ryczałtu jest 2% od wysokości przychodów.

bEiufwjm
KOMENTARZE
(0)