Notowania

najważniejsze
08.09.2015 18:56

Produkcja żywności w Polsce. GUS opublikował dane: Urosła produkcja mleka, jaj i żywca rzeźnego

W 2014 r. polscy rolnicy wyprodukowali 5 mln 844,9 tys. ton żywca rzeźnego, o 12,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(TOMASZ RYTYCH/REPORTER)

O 2,1 proc. w porównaniu z 2013 r. wzrosła produkcja mleka, również nasze kury zniosły więcej jaj - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał Urząd, w 2014 r. wyprodukowaliśmy 12 mld 607,3 mln litrów mleka. Wzrosła - o 186 litrów, czyli 3,7 proc. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy. Polska krasula dała w 2014 r. średnio 5 tys. 164 litrów mleka. Jednocześnie - jak dodał GUS - zmniejszył się średnioroczny stan krów o 39,0 tys. sztuk (tj. o 1,6 proc.). W 2014 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 866 litrów, tj. o 2,5 proc. więcej niż w 2013 r. 92,5 proc. wyprodukowanego w Polsce mleka pochodzi z gospodarstw indywidualnych. Najwięcej w województwach: mazowieckim (21,7 proc.), podlaskie (18,8 proc.), wielkopolskie (13 proc.). Najmniej: w lubuskim (0,8 proc.), zachodniopomorskim (1,4 proc.)

Również nasze kury w 2014 roku zniosły więcej jaj (zarówno konsumpcyjnych jak i wylęgowych) niż rok wcześniej; w sumie było ich 10 mld 255,3 mln sztuk, tj. o 2,1 proc. więcej niż w 2013 r. Jak podał GUS, wzrost krajowej produkcji jaj związany był przede wszystkim ze zwiększeniem w skali roku wydajności przeciętnej nioski o 9,1 proc., tj. z 209 jaj w 2013 r. do 228 jaj w 2014 r. Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2014 r. 8 mld 216,3 mln sztuk jaj, czyli o 13,3 proc. więcej niż w roku poprzednim, co stanowiło 80,1 proc. całej produkcji krajowej. Najwięcej jaj zniosły kury w województwach wielkopolskim (32,3 proc.) i mazowieckim (18,9 proc.), najmniej - w województwach opolskim (1,2 proc.) i świętokrzyskim (1,6 proc.).

W 2014 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 704 sztuki, tj. o 2,5 proc więcej niż w 2013 r.

Jak podał GUS, w gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2014 r. 5 mln 188,5 tys. ton żywca, tj. o 604,3 tys. ton, czyli o 13,2 proc. więcej niż w 2013 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,8 proc. produkcji krajowej.

W 2014 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł - w porównaniu z rokiem 2013 - udział żywca drobiowego i wołowego o 0,1 p. proc., a żywca wieprzowego i cielęcego zmalał o 0,1 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, końskiego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.

W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (20,7 proc.), mazowieckie (17,2 proc.), łódzkie (9,4 proc), kujawsko-pomorskie (8,6 proc.). Najmniej mięsa rzeźnego produkowało się w województwach: podkarpackim (1,7 proc.), dolnośląskim (2,1 proc.), opolskim (2,3 proc.), małopolskim (2,4 proc.), lubuskim (2,6 proc.) świętokrzyskim (2,8 proc.), i śląskim (3,1 proc.).

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju (401,5 kg), charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (675,2 kg), łódzkie (570,8 kg), mazowieckie (533,0 kg), pomorskie (505,2 kg), śląskie (489,0 kg), kujawsko-pomorskie (472,6 kg). Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim (131,5 kg), podkarpackim (167,9 kg) i lubelskim (212,8 kg).

Wzrosła też produkcja wełny z naszych owiec. W 2014 r. wyniosła ona 691 ton i w porównaniu z 2013 r. zwiększyła się o 9,9 tony, tj. o 1,5 proc. Roczna wydajność wełny od 1 owcy zwiększyła się o 6,7 proc., z 3 kg w 2013 r., do 3,2 kg w 2014 r. Średnioroczny stan pogłowia owiec zmalał o 14,6 tys. sztuk tj. o 6,4 proc. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2014 r. 647 ton wełny (o 1,5 proc. więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 93,6 proc. całej produkcji krajowej. W 2014 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 4,7 kg i pozostała na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

W 2014 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji wełny charakteryzowały się województwa: małopolskie (26,4 proc.), pomorskie (8,2 proc.). Najmniejszym województwa: opolskie (1,3 proc.) i świętokrzyskie (2,1 proc.).

Tagi: najważniejsze, czołówki, promowane, wiadomości rolnicze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz