Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Renty i emerytury rolników w górę. Sprawdź o ile wzrośnie twoje świadczenie

Renty i emerytury rolników w górę. Sprawdź o ile wzrośnie twoje świadczenie

Fot. Bartosz Wawryszuk

Dla najbiedniejszych seniorów, będzie to najwyższa podwyżka w historii. Dla większości Polaków waloryzacja rent i emerytur w 2017 roku to dodatkowe 3 bochenki chleba. Od 1 marca emeryci i renciści będą dostawać wyższe świadczenia. Pokazujemy o ile.

Od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura ma stanowić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Najwięcej na tej zmianie skorzysta 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne oraz ok. 350 tys. rolników, którym świadczenia wypłaca KRUS. W sumie 1,43 mln osób.

Wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniósł 100,44 proc. Jest jedna warunek - nie można dostać mniej niż 10 zł. Co za tym idzie wszystkim, którzy dostają mniej niż 2272,73 zł brutto miesięcznie, świadczenia zostaną podniesione właśnie o 10 zł brutto. Ktoś, kto do tej pory dostawał 1700 zł, od marca otrzyma 1710 zł. Wystarczy to miesięcznie na dodatkowe 3 bochenki chleba. Minimalną kwotę waloryzacji otrzyma 5,2 mln.

Wszyscy seniorzy uprawnieni do świadczeń, w sumie ok. 9 mln Polaków, otrzymają list ze szczegółowym wyliczeniem nowych stawek emerytur, rent i dodatków.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała dla rolników specjalny informator. I podaje przykład dwóch emerytów, byłych rolników.

1 przykład:

"Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. wynosiła 926 zł 69 gr (tj. emerytura podstawowa 882 zł 56 gr x 1,05). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę w wysokości 794 zł 69 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208 zł 67 gr, co stanowiło kwotę 1.003 zł 36 gr.

Od 1 marca 2017 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1.000 zł 00 gr (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 10 zł, jest niższe od 1.000 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny – do kwoty 209 zł 59 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 854 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 209 zł 59 gr. Łączna kwota do wypłaty 1.063 zł 59 gr".

2 przykład:

"Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,61 i 0,85. Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. renta wynosiła 1.288 zł 54 gr (tj. emerytura podstawowa 882 zł 56 gr x 0,61 + 882 zł 56 gr x 0,85). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1.086 zł 54 gr.

Od 1 marca 2017 r. renta wzrośnie do kwoty 1.298 zł 54 gr (tj. 1.288 zł 54 gr świadczenie na dzień 28 lutego 2017 r. x 100,44% wskaźnik waloryzacji = 1.294 zł 21 gr; 1.294 zł 21 gr – 1.288 zł 54 gr = 5,67 zł - kwota waloryzacji jest niższa od 10 zł, świadczenie podwyższa się do 10 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1.094 zł 54 gr".

Co ważne - od 1 marca 2017 r. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent. Od środy wyniosą odpowiednio:

  • dodatek pielęgnacyjny – 209 zł 59 gr,
  • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 314 zł 39 gr,
  • dodatek za tajne nauczanie – 209 zł 59 gr,
  • dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 gr,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 393 zł 93 gr

KRUS przypomina również, że "bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej".

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
jola
2017-04-20 22:53
Czemu jest taka ciemnota w narodzie polskim że rolnicy mają duże majątki .Przecież to ich warsztaty pracy które muszą sami zmodernizować ,wystawić budynki i zmechanizować ,po to żeby zwiększyć produkcje ZDROWEJ ŻYWNOŚCI . Oni nie mają takich wygód jak w mieście że idzie Pan czy Pani do pracy i ma wszystko podane na tacy ,tylko dobre chęci i wypłata co miesiąc jest .Dla rolnika jest pierwsza krowa i obora ,ciągnik czy sprzęt do pracy w polu -A NA KOŃCU DOM I RODZINA .Tego nikt nie zrozumie ,chyba że się sam przekona chociaż jeden dzień popracować na wsi . Może wtedy by docenił KIM JEST ROLNIK [darmozjadem czy tylko CZŁOWIEKIEM ???????
jola
2017-04-20 22:53
Czemu jest taka ciemnota w narodzie polskim że rolnicy mają duże majątki .Przecież to ich warsztaty pracy które muszą sami zmodernizować ,wystawić budynki i zmechanizować ,po to żeby zwiększyć produkcje ZDROWEJ ŻYWNOŚCI . Oni nie mają takich wygód jak w mieście że idzie Pan czy Pani do pracy i ma wszystko podane na tacy ,tylko dobre chęci i wypłata co miesiąc jest .Dla rolnika jest pierwsza krowa i obora ,ciągnik czy sprzęt do pracy w polu -A NA KOŃCU DOM I RODZINA .Tego nikt nie zrozumie ,chyba że się sam przekona chociaż jeden dzień popracować na wsi . Może wtedy by docenił KIM JEST ROLNIK [darmozjadem czy tylko CZŁOWIEKIEM ???????
miastowy
2017-03-09 19:38
KRUS na kwartał 390zł emerytura 1000zł , ZUS miesięcznie 1200zł wyliczona emerytura 1400zł gdzie tu jest sprawiedliwość ?
Pokaż wszystkie komentarze (147)