Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Tworzenie organizacji i grup producentów w PROW 2014-2020

0
Podziel się

W ramach tego działania ze wsparcia skorzystać mogą ci, którzy nie otrzymali środków na ten sam cel w poprzednim PROW.

Tworzenie organizacji i grup producentów w PROW 2014-2020
bDYJQwqd

Przeznaczono 256 414 153 euro, a razem z krajowymi pieniędzmi 402 987 547 euro. Beneficjentami będą nowe grupy oraz organizacje rolnych producentów, które powstaną od 1 stycznia 2014 roku, działające jako przedsiębiorcy, które składają się z osób fizycznych lub prawnych, spełniających dodatkowe warunki kwalifikacji.
Podmioty te wykonywać powinny swoją działalność jako mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo.
Wskazano wśród warunków udzielenia pomocy, że pomoc przyznana może być, jeśli grupa lub organizacja producentów uznana została na poziomie kraju na podstawie biznesplanu; łączy producentów produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów wstępnie uznanej grupy producentów czy organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której pomoc przyznano na rozpoczęcie działalności ze środków UE po dniu 1 maja 2004 roku: przedłoży biznesplan oraz zadeklaruje realizację jego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5 letniego okresu wsparcia.
Wsparcie stanowić będzie procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w rolnych gospodarstwach jej członków, w poszczególnych latach oraz sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Przyznawana pomoc jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy lub organizacji od dnia rejestracji.
Wsparcie w pierwszym roku wynosi - 10%, w drugim - 8%, w trzecim - 6%, w czwartym - 5%, w piątym - 4%. Równowartość maksymalnie 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu.
Przewiduje się preferencje, m.in. dla spółdzielni, które produkują produkty wysokiej jakości: bydło, świnie, kozy oraz owce.

bDYJQwqG
promowane
wiadomości rolnicze
KOMENTARZE
(0)