Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Większe dopłaty bezpośrednie dla młodych

0
Podziel się:

Projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich przyjęty przez rząd, przewiduje zwiększone dopłaty dla młodych rolników. Taki element sytemu bezpośrednich płatności...

Większe dopłaty bezpośrednie dla młodych
bEKOBtLV

Projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich przyjęty przez rząd, przewiduje zwiększone dopłaty dla młodych rolników. Taki element sytemu bezpośrednich płatności przyjąć musiała Polska, ale mogliśmy zrobić to na kilka sposobów. Który wybrano?
Unia stawia na młodość, zwiększenie dopłat dla rolników młodych to obligatoryjny element systemu bezpośrednich dopłat. Instrument ten ułatwiać ma rolnikom młodym zakładanie działalności oraz dostosowanie strukturalne gospodarstwa rolnego po rozpoczęciu działalności oraz uwzględniając że rozwój działalności rolniczej prowadzonej przez młode osoby ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora rolnego - poinformowano w uzasadnieniu projektu.
Płatność ta przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla danego rolnika do jednolitej obszarowej płatności nie przekraczającej 50 ha. Obliczamy ją, mnożąc liczbę odpowiadającą 25% średniej płatności krajowej na ha. przez liczbę kwalifikujących się hektarów, które zadeklarował rolnik we wniosku o przyznanie płatności. Płatność średnią krajową na hektar obliczamy z kolei, dzieląc pułap krajowy na rok kalendarzowy 2019 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych w roku 2015.
Pytanie skąd próg 50 ha? Członkowskie Państwa ustalają jeden limit maksymalny stosowany do liczby kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych przez rolnika, który nie może być niższy niż 25 ani wyższy niż 90 - zatem granicę wybrano w połowie dopuszczalnego areału.
Przyjęcie progu 50 ha powoduje, że do wsparcia kwalifikowało się będzie ok. 954 tys. ha, co stanowi ok. 88,74% powierzchni łącznej rolnych gruntów będących w posiadaniu młodych rolników. Powierzchnia która nie została objęta wsparciem to ok. 121 tys. ha, i stanowi ok. 11,26% powierzchni gospodarstw. Około 1080 największych gospodarstw rolnych otrzyma wsparcie do pierwszych 50 ha, a nie do całości użytkowanych gruntów, co stanowić będzie jedynie ok. 1,65 % beneficjentów płatności dla młodych rolników - poinformowano w uzasadnieniu projektu.

bEKOBtMy
promowane
wiadomości rolnicze
KOMENTARZE
(0)