Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kredyt klęskowy dla rolników 2018

0
Podziel się:

Kredyt klęskowy przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kredyty dofinansowane są przez ARiMR i wymagają odpowiednich procedur.

Kredyt klęskowy można uzyskać w celu odtworzenia produkcji rolnej po klęsce żywiołowej
Kredyt klęskowy można uzyskać w celu odtworzenia produkcji rolnej po klęsce żywiołowej (Marek Maliszewski/Reporter)

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, która zniszczy uprawy, rolnik może ubiegać się o przyznanie kredytu klęskowego. Jego zaletą jest wsparcie ARiMR w spłacaniu zobowiązania. Należy jednak ówcześnie zgłosić szkodę w Urzędzie Gminy.

Co to jest kredyt klęskowy dla rolników?

Kredyt klęskowy to rodzaj preferencyjnego kredytu dla rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych i długotrwałych szkodliwych warunków atmosferycznych.

Dzięki kredytom klęskowym poszkodowani rolnicy mogą wskrzesić przerwaną produkcję rolną, zakupić nawozy i środki ochrony roślin, pasze, sprzęt rolniczy czy materiały na odbudowę budynków służących produkcji rolnej. Cechą kredytów klęskowych jest fakt, że dopłatami ułatwiającymi rolnikom ich spłacanie zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt klęskowy przyznawany jest w przypadku zniszczenia upraw z powodu:

 • gradu,
 • nawałnicy,
 • huraganu,
 • skutków uderzenia piorunu,
 • suszy,
 • powodzi,
 • wiosennych przymrozków,
 • szkód, jakie nastąpiły podczas przezimowania,
 • lawiny lub osunięcia się ziemi.

Komu przyznawany jest kredyt klęskowy?

Kredyt klęskowy przyznawany jest rolnikom indywidualnym, a także zarówno mikro, małym i średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom rolnym.

W ujęciu prawnym kredyt klęskowy dla rolników otrzymać mogą osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych, jak również osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Warunkiem przyznania kredytu klęskowego jest poniesienie szkód w gospodarstwie rolnym lub rybackim, własnym albo dzierżawionym, jak również dziale specjalnym produkcji rolnej.

Kredyt klęskowy udzielany jest, gdy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej:

 • szkody wyrządzone przez klęskę żywiołową stanowią więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej liczonej w okresie trzech lat przed rokiem nastąpienia szkód, przy uprawach lub hodowli zwierząt,
 • szkody wyniosły ponad 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z pięciu lat przed rokiem klęski żywiołowej, przy odjęciu lat, gdy produkcja była najwyższa i najniższa, w przypadku upraw i hodowli zwierząt,
 • szkody z powodu itp. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wystąpiły co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym i wyniosły ponad 30 proc. średniej produkcji rolnej,
 • szkody w wyniku klęski żywiołowej związane są ze środkami trwałymi innymi niż uprawa i hodowla zwierząt, a ich wartość przekracza 1050 zł.

Kredyt klęskowy – inwestycyjny lub obrotowy

Banki udostępniają rolnikom dwa rodzaje kredytów klęskowych. ARiMR, co ważne, dofinansowuje oba, zarówno kredyt klęskowy obrotowy, jak i inwestycyjny.

Istnieje bardzo wyraźna różnica między dwiema wymienionymi formami finansowania. Klęskowy kredyt inwestycyjny może być wykorzystywany jedynie do wskrzeszenia produkcji rolnej w zakresie odpowiadającym temu, który uległ zniszczeniu podczas klęski żywiołowej. Jego uzyskanie wymaga przedstawienia przez rolnika w banku planu inwestycyjnego.

Z kolei klęskowy kredyt obrotowy pozwala na finansowanie bieżących wydatków związanych z ogólnym odtworzeniem produkcji rolnej i uzyskiwania z jej racji dochodów. Umożliwia zakup środków obrotowych, takich jak pasze czy nawozy.

Ważną różnicą jest też to, że klęskowy kredyt inwestycyjny wymaga w całości udokumentowania wydatków do 30 miesięcy po uzyskaniu środków. Z kolei wydatki środków z klęskowego kredytu obrotowego muszą zostać udokumentowane jedynie w 50 proc.

Procedura przyznania kredytu klęskowego

Z racji tego, że kredyty klęskowe związane są ściśle z dofinansowaniem ze strony ARiMR, ubieganie się o nie odbywa się według specjalnej procedury. Przed złożeniem wniosku w banku:

 • rolnik zgłasza szkodę we właściwym Urzędzie Gminy,
 • na wniosek wójta lub starosty wojewoda powołuje komisję, która szacuje szkody, jakie nastąpiły w danym gospodarstwie, na podstawie raportu komisji wojewoda przedstawia opinię, która stanowi oficjalny dokument potwierdzający wystąpienie szkody, jej zakres i wielkość, a także umożliwiający ubieganie się o kredyt klęskowy z dofinansowaniem,
 • wojewoda wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na uruchomienie dofinansowania,
 • minister właściwy sprawom rolnictwa uruchamia program pomocy przy finansowaniu kredytów klęskowych,
 • rolnik wypełnia wniosek kredytowy i składa go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w wybranym banku, który współpracuje z ARiMR i udziela kredytów klęskowych; jeśli rolnik chce zaciągnąć inwestycyjny kredyt klęskowy, powinien złożyć również plan inwestycyjny,
 • bank rozpatruje wniosek o kredyt klęskowy dla rolnika,
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dochodzi do podpisania umowy kredytowej między rolnikiem a bankiem, w której ustalane jest wysokość pożyczki, jej oprocentowanie, a także okres kredytowania.

Kredyt klęskowy dla rolników – wnioski

Wniosek o kredyt klęskowy dla rolników opracowuje ARiMR. Druk wniosku można pobrać z oficjalnej strony Agencji w formie pliku PDF lub w wersji papierowej w danym oddziale banku. Wniosek o kredyt klęskowy składany jest osobiście w formie pisemnej w wybranym przez rolnika banku.

Kredyt klęskowy dla rolników – warunki kredytowania

Według rozporządzenia ARiMR o udzielaniu kredytów klęskowych dla rolników po 2015 roku banki mogą udzielać pożyczek w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty, w której komisja powołana przez wojewodę sporządziła oszacowanie szkód.

Okres kredytowania według tego samego rozporządzenia ustalany jest indywidualnie w umowie między bankiem a poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej rolnikiem. W przypadku kredytów klęskowych inwestycyjnych okres ten może wynieść nawet 15 lat, a kredytu klęskowego obrotowego najczęściej 4 lata. Z kolei okres karencji dla kredytu inwestycyjnego wynosi 2 lata, a obrotowego 4 lata.

Wkład własny przy kredycie klęskowym dla rolników w żadnym z wymienionych typów nie jest wymagany.

Zarówno w przypadku klęskowego kredytu inwestycyjnego, jak i klęskowego kredytu obrotowego ARiMR ustaliło limity kwotowe. Od 2015 roku jest to:

 • 5 mln zł w przypadku kredytu klęskowego dla gospodarstw rolnych,
 • 8 mln zł przy kredycie dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Kredytobiorca, czyli rolnik poszkodowany w wyniku klęsk żywiołowych, spłaca raty kredytu stanowiące różnicę między faktyczną należnością a kwotą dofinansowania przez ARiMR. Oprocentowanie kredytu klęskowego jest zmienne, ale ograniczone wartością 1,6 stopy redyskontowej weksli. Od 2015 roku oprocentowanie obowiązujące kredytobiorcę to:

 • 0,1 proc. w skali roku, jeśli w momencie wystąpienia szkód uprawy były ubezpieczone,
 • 3,85 proc. w skali roku w każdym innym przypadku.

Kto udziela kredytów klęskowych?

Kredytów klęskowych udzielają banki, które nawiązały porozumienie z ARiMR. Finansowanie jednak pochodzi z ich własnych środków. Są to:

 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
 • banki spółdzielcze zrzeszone w ramach MRBanku S.A., BPS S.A. lub SGB GBW S.A.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)