Sadzenie ryżu

Desmanthus4food/CC 3.0/pl.wikipedia.org
Desmanthus4food/CC 3.0/pl.wikipedia.org

Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.


Wymagania

Ryż dobrze rośnie na różnych glebach, dobrze jest jednak by zawierały śladową ilość gliny i zatrzymywały wodę. Ryż najczęściej uprawiany jest na terenach podmokłych. Nasiona ryżu wysiewa się w grządkach, a następnie mniej więcej po upływie miesiąca przesadza na pola. Tam roślina rośnie zanurzona w wodzie na głębokość minimum 5 cm.


Sadzenie ryżu

Ziarno ryżu według tradycyjnych wierzeń miało pochodzić od Boga, jego sadzenie odbywało się w trakcie specjalnej ceremonii, do dziś sadzenie ryżu np. w Azji jest praca ręczną, każde źdźbło jest pojedynczo umieszczane na nawodnionym polu. Aby zebrać później dobre plony ryż należy sadzić z zachowaniem odstępu między każdym poszczególnym źdźbłem.


Rodzaje ryżu (ze względu na kształt):

Długoziarnisty;
Średnio-ziarnisty;
Krótkoziarnisty.

zboże, azja, ryż, ziarna, roślina zbożowa, długoziarnisty, średnio-ziarnisty, krótkoziarnisty
Czytaj także
Polecane galerie