Sadzenie wikliny

Dcarlson/CC 2.5/en.wikipedia.com
Dcarlson/CC 2.5/en.wikipedia.com

Wiklina to wieloletnia roślina, która najczęściej uprawiana jest na specjalnie do tego celu przygotowanych plantacjach. Aby wiklina nadawała się do zbiorów należy zapewnić jej odpowiednie warunki do wzrostu i spełnić jej wymagania glebowe.


Sadzenie wikliny

Do sadzenia wikliny wykorzystuje się ścięte tzw. zrzezy, mogą to być sztobry lub przygotowane wcześniej sadzonki. Powinny one mieć 20-25 cm długości, grubość od 5-10 mm i nie powinny być pobierane od wikliny starszej niż jedno, -dwu rocznej. Kawałki pociętego pędu umieszcza się w ziemi, tam ukorzeniają się tworząc samodzielną i rozwijającą się roślinę.


Termin sadzenia wikliny

Sadzenie wikliny najlepiej wykonywać na jesień lub wiosną, przy terminie jesiennym najlepiej wykonać sadzenie tuż po okresie wegetacji rośliny, w wilgotnej glebie. Lepszym terminem jest sadzenie wiosenne, ponieważ bardziej sprzyja to lepszemu rozwojowi sadzonki w glebie i zdąży ona ukorzenić się przed zimą.


Odmiany wikliny

Odmiany wikliny: wiklina amerykanka (zapewnia najbardziej wartościowy surowiec); wiklina konopianka, wiklina purpurowa, wiklina migdałowa.

 

Czytaj także
Polecane galerie