Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pszenica siana po terminie - czy stosować jeszcze środki chwastobójcze?

0
Podziel się:
Pszenica siana po terminie - czy stosować jeszcze środki chwastobójcze?
bEKNQcFx

Dowiedz się więcej o tym jak skutecznie zwalczać chwasty oraz jak bezpiecznie używać środków chwastobójczych <<

Jednym z głównych czynników stosowania środków chwastobójczych jest zachowanie odpowiednich terminów wykonywania zabiegów z ich użyciem. Terminy zabiegów agrotechnicznych w rolnictwie są możliwe do przekroczenia jedynie w sytuacjach szczególnych. Takie sytuacje powstają, gdy warunki pogodowe są niesprzyjające. Czy jednak po opóźnionym terminie siewu pszenicy także nie ma sensu stosować herbicydów?

Przy stosowaniu środków chwastobójczych należy kierować się konkretnymi zasadami, które razem wzięte pozwolą na eliminację błędów, dając w rezultacie optymalny plon i godziwy zysk z uprawy.

bEKNQcFz

Termin siewu pszenicy w Polsce

Termin siewu pszenicy jest zależny głównie od warunków klimatycznych panujących w danym regionie Polski. Zalecane są następujące przedziały tych terminów, przy czym siać należy raczej na ich początku:

  • 5 - 20 wrzesień w półn.-wsch. części kraju,
  • 10 - 25 wrzesień w rejonie centralnym i poł.-wsch.,
  • od 15 września do 1 października na zachodzie,
  • od 20 września do 5 października na Nizinie Śląskiej i nizinach nadmorskich.

Jeśli wysiew zostanie opóźniony do 10 października, to w stosunku do 20 września, może spowodować spadek plonu w granicach 7-17%, jeżeli oczywiście plantacja przezimuje normalnie. Jeśli jednak do opóźnionego siewu doją jeszcze złe warunki pogodowe, wymarzanie, słabe nawożenie i rezygnacja z jesiennego zabiegu środkiem chwastobójczym - straty mogą być znacznie większe.

bEKNQcFF

Progi szkodliwości chwastów w pszenicy.

Zdolność konkurencyjna pszenicy ozimej w stosunku do chwastów w początkach wzrostu nie jest duża, bo okres od siewu do zwarcia łanu jest stosunkowo długi. Dlatego, obok innych zabiegów niezbędne jest stosowanie herbicydów. Z całą pewnością są konieczne, gdy stwierdzi się przekroczenie co najmniej jednego progu szkodliwości (liczby) chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Progi te dla pszenicy ozimej w okresie jesiennym wynoszą:

W przypadku chwastów jednoliściennych

  • termin siewu optymalny: powyżej 60 chwastów na m2
  • termin siewu opóźniony: 30-60 chwastów na m2
  • termin siewu późny: powyżej 20 chwastów na m2

W przypadku chwastów dwuliściennych

  • termin siewu optymalny: powyżej 90 chwastów na m2
  • termin siewu opóźniony: 50-90 chwastów na m2
  • termin siewu późny: powyżej 30 chwastów na m2
bEKNQcFG

Środki chwastobójcze w pszenicy

Skuteczność preparatów doglebowych zależy od dobrego nawilgotnienia gleby. Jeśli pszenicę wysiano zbyt późno i panuje susza, zabieg jesienny nie ma sensu. Jednak zabiegi nalistne można wykonać zarówno jesienią, jak i wiosną. Na szczęście większość herbicydów można stosować w obu terminach, co przy opóźnionym siewie umożliwi ewentualne przeniesienie zabiegu na wiosnę.

Jesienne zabiegi herbicydowe można rozpocząć bezpośrednio po siewie, lub w przypadku siewu opóźnionego - wykonać je nalistnie w późniejszych fazach rozwojowych pszenicy. Najpóźniejszy termin na zastosowanie herbicydów to faza początku krzewienia. Ta druga możliwość może być nawet pomocna, gdyż brak chwastów na polu z terminowo wysianą pszenicą, może utrudnić wybór odpowiedniego środka chwastobójczego. Termin jesienny pod pewnymi względami jest więc trudniejszy od wiosennego, bo podjęcie omawianej decyzji przypada w czasie, gdy chwasty dopiero wschodzą i trudno rozpoznać ich gatunki.

bEKNQcFH

Kiedy zwalczać chwasty w pszenicy ozimej?

Zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej powinno się rozpocząć już jesienią i to nawet przy opóźnionym siewie. Jedynym czynnikiem usprawiedliwiającym przeniesienie zabiegu na wiosnę, są naprawdę złe warunki pogodowe. Natomiast nie usprawiedliwi tego zaniechania obawa przed poniesieniem strat finansowych i koniecznością wiosennego siewu roślin następczych, jeśli zimą dojdzie do wymarznięcia plantacji.

Złym pomysłem jest też rezygnacja z odchwaszczenia jesiennego w nadziei, że równie dobry efekt chwastobójczy można uzyskać nawet po wykonaniu tylko jednego zabiegu wiosennego. Pamiętać bowiem należy, że w razie zaniedbania odchwaszczenia jesiennego, wczesną wiosną w zaniedbanym łanie pszenicy wystąpi duża liczba zaawansowanych w rozwoju i zahartowanych chwastów, bo będą one pochodziły jeszcze ze wschodów jesiennych. Na dodatek wiosenne roztopy mogą na długo uniemożliwić odchwaszczenie wiosenne. Gdy rolnik wreszcie wjedzie na swoje pole, okazuje się wtedy, że do uzyskania pożądanego efektu często niezbędne jest już stosowanie środka chwastobójczego w najwyższej zalecanej dawce lub użycie całych mieszanin różnych środków, co znacznie zwiększy nakłady produkcyjne i w takim stanie nie da wcale gwarancji satysfakcjonującego odchwaszczenia!

Chwasty które wzeszły jesienią i przezimowały, wiosną są zdecydowanie bardziej odporne na herbicydy, niż te, które wzeszły wiosną i znajdują się w takich samych fazach rozwojowych. Opłacalne i wysokie plony dobrej jakości można uzyskać po wykonaniu dwóch zabiegów herbicydowych - podstawowego jesiennego i korekcyjnego wiosennego. Po zabiegu jesiennym, zwalcza się już tylko chwasty ze wschodów wiosennych.

bEKNQcFI

Serwis reklamodawcy:

Dowiedz się więcej o tym jak skutecznie zwalczać chwasty oraz jak bezpiecznie używać środków chwastobójczych <<

bEKNQcGa
KOMENTARZE
(0)