Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plAgrobiznes

Ceny skupu tuczników i macior

Ceny skupu tuczników i macior13.08.2018 Ceny skupu tuczników i macior: rekordowe wzrosty w cennikach niespotykane od miesięcy

Ruch wzrostowy na rynku niemieckich tuczników nie pozostał bez znaczenia dla cen polskich świń. Dzisiejsze notowania cen skupu tuczników i macior przyniosły spore zmiany. 

 

- W 31. tygodniu w niektórych krajach UE ceny tuczników nieznacznie wzrosły lub pozostały na tym samym poziomie co tydzień temu. Upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Tuczniki rosną dużo wolniej, a wagi ubojowe spadają. Niemcy ze względu na małą podaż żywca wieprzowego podnieśli cenę o 2 centy. Jednakże duże ubojnie nie zaakceptowały podwyżek i prowadziły skup w oparciu o swoje cenniki. Niewielkie podwyżki również zanotowano również w Belgii i Holandii. Ceny pozostały na tym samym poziomie na południu Europy: w Hiszpanii, Danii, Francji, i Austrii. W tygodniu 32 w Niemczech podaż żywca wieprzowego dalej utrzymywana jest na niskim poziomie. Niemieckie branżowe organizacje wystąpiły z apelem do producentów trzody chlewnej, aby nie dostarczali świń do tych ubojni, które ignorują ceny proponowane przez związki hodowców i prowadzą skup w oparciu o własne cenniki. Swój apel uzasadniły tym, że duże ubojnie wykorzystują przewagę rynkową w stosunku do mniejszych dostawców żywca i obniżają ceny niezależnie od sytuacji rynkowej. Apel odniósł sukces, gdyż w dniu 8/8/2018 ustalono cenę na poziomie 1,49 EUR/kg tuszy, tj. osiem centów więcej niż tydzień temu. Nie pozostało to bez wpływu na cenę w Polsce. Zakłady mięsne w Polsce podniosły ceny o 20-35 groszy. Niedawno dotarła do nas informacja o potwierdzeniu pierwszego ogniska ASF w Chinach. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy może to mieć jakiś wpływ na światowe ceny wieprzowiny. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć rozwój sytuacji epizootycznej w Chinach po względem ASF, gdyż mamy za mało na ten temat informacji. Nie wiemy przede wszystkim jak wirus dostał się na teren Chin. Jeżeli pojawiło się ognisko w jednym miejscu to nie można wykluczyć wystąpienia następnych. Struktura produkcji świń w Chinach jest podobna do tej jaka występuje w naszym kraju. Zdecydowanie przeważają małe gospodarstwa utrzymujące po kilka sztuk świń bez zachowania zasad bioasekuracji. Drobni producenci przez obrót zwierzętami mogą rozprzestrzeniać wirusa na nowe obszary. Prawdopodobne jest, że rząd chiński, aby opanować sytuację, będzie dążył do przyspieszenia restrukturyzacji sektora i zastąpienie drobnych producentów przez gospodarstwa wielkotowarowe. Jeżeli jednak wirus rozprzestrzeni się na inne obszary Chin, odbudowa produkcji sektora trzody chlewnej będzie utrudniona. Mamy własne negatywne doświadczenia w tym względzie. Przykład Rosji również wskazuje na problemy z odbudową produkcji świń, która nie przebiega tak szybko jak zakładano. Może tak się zdarzyć, że w Chinach produkcja trzody chlewnej zostanie ograniczona, powodując wzrost popytu na wieprzowinę z importu. Kraje UE, wobec ceł nałożonych na wieprzowinę z USA, będą dysponowały przewagą konkurencyjną. Mogą otworzyć się nowe możliwości eksportowe, które poprawią trudną sytuację unijnych producentów świń - komentuje bieżącą sytuację rynkową Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCH. 

 

Rynek polski

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 13.08.2018 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,70 do maksymalnie 5,00 zł/kg, a na wbc w klasie E: 5,45-6,31 zł/kg.

 

Cena minimalna żywca od minionego poniedziałku (06.08.2018 r.) utrzymała się na tym samym poziomie. Wzrosła natomiast cena maksymalna o +0,10 zł/kg. Średnia cena wzrosła w wadze żywej i aktualnie wynosi 4,52 zł/kg (na podstawie 45 cenników firmowych), co oznacza wzrost o +0,17 zł/kg w porównaniu do zeszłotygodniowego notowania. 

 

Cena minimalna i maksymalna za klasę E poszły w górę odpowiednio o +0,20 zł/kg i +0,31 zł/kg. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 32 cenników firmowych) wynosi 6,00 zł/kg. W zeszłym tygodniu średnia ta była na poziomie 5,72 zł/kg, zatem odnotowano skok o +0,28 zł/kg.

 

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-3,70 zł/kg (średnia 2,67 zł/kg na podstawie informacji z 32 firm, wobec 2,55 zł/kg tydzień wcześniej). 

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}Rynki zagraniczne

W Danii w 33. tygodniu 2018 roku cena tucznika wzrosła o +0,20 DKK/kg i aktualnie wynosi 8,50 DKK/kg (4,91 zł/kg) w klasie E. W Niemczech w ostatnią środę (08.08.2018 r.) cena wzrosła o +0,08 EUR za kg do 1,49 EUR/kg (6,42 zł/kg). 


W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia, z perspektywy Polski, za sprawą różnic kursowych odnotowano zmianę ceny w Niemczech o +0,40 zł/kg, a w Danii o +0,16 zł/kg.

1 EUR = 4,3094 zł;
1 DKK = 0,5781 zł
wg NBP z dnia: 13.08.2018 r. 

Asortyment

Bieżące notowania
(13.08.2018)

Poprzednie notowania
(06.08.2018)

Żywiec

3,70-5,00

(4,52)

3,70-4,90

(4,35)

Klasa E na wbc

5,45-6,31

(6,00)

5,25-6,00

(5,72)

Maciory

2,00 - 3,70

(2,67) 

2,00 - 3,50

(2,55)

Dania 

8,50

8,30

Niemcy

1,49

1,41


Ceny z Polski podano w złotówkach za kilogram, z Danii w koronach duńskich za kilogram, z Niemiec w euro za kilogram.

W nawiasach podano średnie ceny w konkretnym dniu. Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami netto.

 

Komentarz: Aleksander Dargiewicz (Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej)

 

 - sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy 

- sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy

Duńczycy utrzymali (niską) cenę warchlaka

Zgodnie z rokowaniami naszego eksperta, cena duńskich warchlaków w kolejnym tygodniu pozostanie na dotychczasowym poziomie. Czas pokaże czy jest to tylko chwilowe zatrzymanie trwającego od kilku miesięcy trendu spadkowego, czy sygnał do stabilizacji i powolnej odbudowy wartości rynkowej warchlaka. 

 

Stawki za warchlaki o statusie negatywnym określono na 280,00 DKK/szt i są zdecydowanie niższe od tych notowanych 10 sierpnia ubiegłego roku. Wówczas cena za status negatywny wynosiła 485,00 DKK/szt, a status pozytywny wyceniano na 465,00 DKK/szt. 

 

W porównaniu do minionego tygodnia cena we wszystkich trzech statusach utrzymała się na tym samym poziomie. Czy jest to ostateczne zatrzymanie się trendu spadkowego, który obserwowany jest na duńskim SPF już od drugiej połowy kwietnia br.? Jeszcze niedawno pisaliśmy, iż trudno sobie wyobrazić, by duńskie warchlaki mogły być tańsze, ale jak pokazała rzeczywistość, bariery bardzo niskich cen były przełamywane z tygodnia na tydzień, Jak stwierdził w niedawnym komentarzu dla naszego portalu ekspert z dziedziny hodowli trzody chlewnej, Duńczycy już chyba zrozumieli, że dalsze zbijanie cen nie spowoduje, że warchlaki będą chętniej kupowane. Rynek bowiem jest nasycony, a hodowcy będą szukać sposobu na ograniczenie strat. 

 

Informacja dotyczy stawek za zwierzęta w wadze 30 kg.

Opisana sytuacja będzie obowiązywać w Danii od 10.08 do 16.08.2018

Warchlak o statusie:

- PRRS negatywny kosztuje obecnie 280,00 DKK/szt ( 160,41 zł/szt, względem 160,64 zł/szt tydzień wcześniej),

- PRRS pozytywny kosztuje 260,00 DKK/szt (148,95 zł/szt, względem 149,16 zł/szt tydzień wcześniej),

- konwencjonalny kosztuje 240,00 DKK/szt (137,50 zł/szt, względem 137,69 zł/szt tydzień wcześniej).

 

Warchlaki

Bieżący tydzień

(09.08.2018)

Poprzedni tydzień

(02.08.2018)

SPF-PRRS negatywny

280,00

280,00

SPF-PRRS pozytywny

260,00

260,00

Konwencjonalny

240,00 

 240,00

 

Podane ceny w DKK/szt.

1 DKK = 0,5729 zł
wg NBP z dnia 09.08.2018 r.

 

Archiwum notowań warchlaków duńskich:
https://www.cenyrolnicze.pl/dania-spf

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}

06.08.2018 Ceny skupu tuczników i macior: powrót cen do poziomu sprzed dwóch tygodni

Dzisiejsze notowania cen skupu tuczników i macior, śladem tendencji rynkowej za zachodnią granicą kraju, przyniosły podwyżki. Zdaniem naszego eksperta, ruch cen w górę spowodowany jest efektem sezonowym i nie zapowiada trwałej tendencji. 

 

Komentarz do aktulanej sytuacji na rynku Aleksandra Dargiewicza z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej:

Prognozy Komisji Europejskiej zakładają wzrost produkcji wieprzowiny we Wspólnocie w całym 2018 roku do 24 mln ton (+1,5% r/r). W UE w całym 2018 w roku pojawi się więc 365 tys. ton więcej wieprzowiny niż w 2017 roku. Unijni eksperci przewidują zagospodarowanie dodatkowej produkcji poprzez zwiększony eksport o 64 tys. ton (+2,5% r/r) oraz wzrost konsumpcji o 300 tys. ton (+1,2%).


Tymczasem przyrost produkcji wieprzowiny w krajach unijnych w pierwszym kwartale wyniósł (+4,1% r/r/). Szacujemy, że Polska w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wyprodukowała rekordową ilość 1059 tys. ton wieprzowiny (+10,4% r/r) przy rosnącej wadze ubojowej. W drugim półroczu spodziewamy się, że produkcja będzie stopniowo spadała wraz ze spadkiem pogłowia świń. Jednakże spadkowi produkcji wieprzowiny będzie towarzyszył wzrost cen pasz.

 

Tucz prosiąt zakupionych z Danii stał się nieopłacalny. Widać to wyraźnie na wynikach eksportu prosiąt duńskich do Polski. W czerwcu br. dostawy duńskich prosiąt spadły do 218 tys. szt. czyli o 58% mniej w porównaniu z miesiącem poprzednim.

 

Upały szczególnie intensywne w Północnej i Centralnej Europie ograniczają podaż żywca wieprzowego na unijnym rynku. Przyrosty są niskie, a waga ubojowa spada. Na południu Europy duży ruch turystyczny działa stabilizująco na ceny wieprzowiny

 

W 31. tygodniu oferta żywca wieprzowego w Niemczech nie była obfita. Już ostatnie notowania małej giełdy ISW potwierdzały niewystarczającą podaż tuczników na rynku. Wobec braku możliwości pokrycia zapotrzebowania na surowiec w dniu 1/08/2018 ubojnie w Niemczech zaakceptowały wzrost ceny o 2 centy do poziomu 1,41 EUR/kg (wbc). Ruch cen w górę spowodowany jest efektem sezonowym i nie zapowiada trwałej tendencji.

 

W Polsce w bieżącym tygodniu, zgodnie z oczekiwaniami, odnotowano niewielkie wzrosty cen żywca wieprzowego, 5-10 groszy za kilogram.

 

Rynek polski

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 06.08.2018 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,70 do maksymalnie 4,90 zł/kg, a na wbc w klasie E: 5,25-6,00 zł/kg.

 

Ceny minimalna i maksymalna żywca od poniedziałku (30.07.2018 r.) utrzymały się na tym samym poziomie. Średnia cena wzrosła w wadze żywej i aktualnie wynosi 4,35 zł/kg (na podstawie 45 cenników firmowych), co oznacza wzrost o +0,05 zł/kg w porównaniu do zeszłotygodniowego notowania. 

 

Cena minimalna i maksymalna za klasę E pozostały na poziomie z poprzedniego tygodnia. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 33 cenników firmowych) wynosi 5,72 zł/kg. W zeszłym tygodniu średnia ta była na poziomie 5,67 zł/kg.

 

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-3,50 zł/kg (średnia 2,55 zł/kg na podstawie informacji z 31 firm, wobec 2,53 zł/kg tydzień wcześniej). 

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}Rynki zagraniczne

W Danii w 32. tygodniu 2018 roku cena tucznika utrzymała się na tym samym poziomie i aktualnie wynosi 8,30 DKK/kg (4,75 zł/kg) w klasie E. W Niemczech w ostatnią środę (01.08.2018 r.) cena wzrosła do 1,41 EUR/kg (6,02 zł/kg). 


W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia, z perspektywy Polski, za sprawą różnic kursowych odnotowano zmianę ceny w Niemczech o +0,07 zł/kg, a w Danii o -0,02 zł/kg.

1 EUR = 4,2672 zł;
1 DKK = 0,5726 zł;
wg NBP z dnia: 06.08.2018 r. 

Asortyment

Bieżące notowania
(06.08.2018)

Poprzednie notowania
(30.07.2018)

Żywiec

3,70-4,90

(4,35)

3,70-4,90

(4,30)

Klasa E na wbc

5,25-6,00

(5,72)

5,25-6,00

(5,67)

Maciory

2,00 - 3,50

(2,55)

2,00-3,50

(2,53)

Dania 

8,30

8,30

Niemcy

1,41

1,39


Ceny z Polski podano w złotówkach za kilogram, z Danii w koronach duńskich za kilogram, z Niemiec w euro za kilogram.

W nawiasach podano średnie ceny w konkretnym dniu. Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami netto.

 

Komentarz: Aleksander Dargiewicz (Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej)

 

 - sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy 

- sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy

Ceny warchlaków na duńskim SPF nadal spadają

Dzisiejszy komunikat duńskiego SPF dotyczący cen warchlaków przyniósł kolejny spadek cen. Niższe stawki obowiązują za prosięta we wszystkich trzech statusach, co oznacza kontynuację kilkumiesięcznego trendu spadkowego. Nic nie zapowiada, by w kolejnym tygodniu mogło się coś zmienić. 

 

Stawki za warchlaki o statusie negatywnym określono na 280,00 DKK/szt i są zdecydowanie niższe od tych notowanych 3 sierpnia ubiegłego roku. Wówczas cena za status negatywny wynosiła 485,00 DKK/szt, a status pozytywny wyceniano na 465,00 DKK/szt. 

 

W porównaniu do minionego tygodnia cena we wszystkich statusach spadła o -20,00 DKK/kg. To tendencja, która rozpoczęła się w kwietniu tego roku i trwa do dzisiaj. Sytuacja na europejskim rynku związana z nadwyżką wieprzowiny, trwającymi żniwami w wielu częsciach kontynentu i upałem nie wróżą, by ta zależność w najbliższym czasie miała się odwrócić. 

 

Informacja dotyczy stawek za zwierzęta w wadze 30 kg.

Opisana sytuacja będzie obowiązywać w Danii od 03.08 do 09.08.2018

Warchlak o statusie:

- PRRS negatywny kosztuje obecnie 280,00 DKK/szt (160,64 zł/szt, względem 172,83 zł/szt tydzień wcześniej),

- PRRS pozytywny kosztuje 260,00 DKK/szt (149,16 zł/szt, względem 161,31 zł/szt tydzień wcześniej),

- konwencjonalny kosztuje 240,00 DKK/szt (137,69 zł/szt, względem 149,79 zł/szt tydzień wcześniej).

 

Warchlaki

Bieżący tydzień

(02.08.2018)

Poprzedni tydzień

(26.07.2018)

SPF-PRRS negatywny

280,00

300,00

SPF-PRRS pozytywny

260,00

280,00

Konwencjonalny

240,00 

 260,00

 

Podane ceny w DKK/szt.

1 DKK = 0,5737 zł
wg NBP z dnia 02.08.2018 r.

 

Archiwum notowań warchlaków duńskich:
https://www.cenyrolnicze.pl/dania-spf

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}

30.07.2018 Ceny skupu tuczników i macior: wysokie temperatury obniżyły podaż, ale stabilizacji nie ma

Na polskim rynku, zgodnie z trendami na zachodzie Europy, ceny tuczników idą w dół. Wprawdzie wysokie temperatury obniżyły podaż tuczników, ale nie na tyle, aby rynek zaczął się stabilizować

 

- W Niemczech w dniu 25/7/2018 obniżono cenę poubojową tuczników na kolejny tydzień o 2 centy do wysokości 1,39 EUR/kg. To druga z kolei obniżka ceny u naszych zachodnich sąsiadów. Wysokie temperatury obniżyły podaż tuczników, ale nie na tyle, aby rynek zaczął się stabilizować. Narzekania na słabą sprzedaż wieprzowiny słychać w wielu krajach. Holandia obniżyła cenę o 2 centy. Dania, która szczególnie uzależniona jest od eksportu obniżyła cenę tuczników o 3 centy już tydzień wcześniej. Południe Europy (Hiszpania, Francja i Włochy) ze względu na napływ turystów, nie zostało dotknięte spadkiem sprzedaży i cen wieprzowiny. Słabszy eksport jest kompensowany w tych krajach większą sprzedażą na rynku wewnętrznym.

 

UE jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie, a możliwość podniesienia cen skupu świń zależy od tego ile unijnej wieprzowiny uda się ulokować na rynkach krajów trzecich. Niestety trendy światowe pokazują wszędzie zwiększoną produkcję, co oznacza trudności w lokowaniu produktów wieprzowych poza granicami Wspólnoty. Pomimo spadku cen wieprzowiny w UE o ponad 17% r/r. unijny eksport nie rośnie. W okresie pierwszych 5 miesięcy eksport wieprzowiny poza UE wyniósł 1600 tysięcy ton w wadze tusz, czyli niemal tyle samo co w ubiegłym roku. Rozprzestrzeniający się wirus ASF w krajach unijnych będzie czynnikiem ograniczającym rozwój eksportu, a w relacjach handlowych będzie pojawiało się coraz więcej niepewności.

 

W Chinach, które są największym importerem wieprzowiny na świecie produkcja lokalna jest coraz większa. W drugiej połowie br. możemy spodziewać się dalszego ograniczania chińskiego importu produktów wieprzowych. Napięcia w handlu pomiędzy USA a Chinami, Meksykiem i Kanadą sprzyjają rozwijaniu relacji handlowych z UE. Dlatego można przypuszczać, że eksporterzy unijni będą stopniowo wypierali wieprzowinę amerykańską z tych rynków. Jednakże zapowiada się zdecydowanie większa aktywność eksporterów z USA na innych rynkach.

 

Polska, pomimo niekorzystnych światowych trendów, zwiększyła swój wolumen eksportu wieprzowiny ze pierwsze 5 miesięcy 2018 roku do 204 tys. ton (+4% r/r). Niestety z powodu spadku światowych cen wieprzowiny wartość polskiego eksportu była niższa niż w roku ubiegłym i wyniosła 1,5 mld zł (-11,3%) w relacji do ubiegłego roku. Polskim eksporterom udało się zwiększyć wolumen eksportu wieprzowiny do USA w pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku do 30,9 tys. ton (+32,4% r/r). Głównie eksportujemy boczek, żeberka i karczek za które można uzyskać wysokie ceny na amerykańskim rynku. USA obecnie stało się największym rynkiem eksportowym dla polskiej wieprzowiny wyprzedzając Niemcy i Włochy, które zajęły 2 i 3 miejsce. Niestety pogłębia się deficyt w polskim handlu zagranicznym wieprzowiną. W pierwszych pięciu miesiącach br. mieliśmy znaczący wzrost importu wieprzowiny, który tonażowo powiększył się o 12,6% r/r. W rezultacie deficyt polskiego handlu zagranicznego wieprzowiną w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. wyniósł 108 tys. ton wobec 77 tys. ton w roku ubiegłym - komentuje dla naszego portalu Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. 

 

Rynek polski

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 30.07.2018 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,70 do maksymalnie 4,90 zł/kg, a na wbc w klasie E: 5,25-6,00 zł/kg.

 

Ceny minimalna i maksymalna żywca od poniedziałku (23.07.2018 r.) spadły po -0,10 zł/kg. Średnia cena również jest niższa i w wadze żywej wynosi 4,30 zł/kg (na podstawie 43 cenników firmowych), co oznacza spadek o -0,05 zł/kg w porównaniu do zeszłotygodniowego notowania. 

 

Cena minimalna za klasę E utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia. Natomiast cena maksymalna jest niższa o -0,10 zł/kg. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 33 cenników firmowych) wynosi 5,67 zł/kg. W zeszłym tygodniu średnia ta była na poziomie 5,72 zł/kg.

 

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-3,50 zł/kg (średnia 2,53 zł/kg na podstawie informacji z 31 firm, wobec 2,54 zł/kg tydzień wcześniej). 

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}Rynki zagraniczne

W Danii w 31. tygodniu 2018 roku cena tucznika utrzymała się na tym samym poziomie i aktualnie wynosi 8,30 DKK/kg (4,77 zł/kg) w klasie E. W Niemczech w ostatnią środę (25.07.2018 r.) cena spadła do 1,39 EUR/kg (5,95 zł/kg). 


W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia, z perspektywy Polski, za sprawą różnic kursowych odnotowano zmianę ceny w Niemczech o - 0,15 zł/kg, a w Danii o -0,05 zł/kg.

1 EUR = 4,2836 zł;
1 DKK = 0,5750 zł;
wg NBP z dnia: 30.07.2018 r. 

Asortyment

Bieżące notowania
(30.07.2018)

Poprzednie notowania
(23.07.2018)

Żywiec

3,70-4,90

(4,30)

3,80-5,00

(4,35)

Klasa E na wbc

5,25-6,00

(5,67)

5,25-6,10

(5,72)

Maciory

2,00-3,50

(2,53)

2,00-3,50

(2,54)

Dania 

8,30

8,30

Niemcy

1,39

1,41 


Ceny z Polski podano w złotówkach za kilogram, z Danii w koronach duńskich za kilogram, z Niemiec w euro za kilogram.

W nawiasach podano średnie ceny w konkretnym dniu. Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami netto.

 

Komentarz: Aleksander Dargiewicz (Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej)

 

 - sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy 

- sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy

Pogłębia się regres cenowy na duńskim rynku warchlaka

Po ostatnich notowaniach cen duńskich warchlaków, trudno było spodziewać się, że ich ceny mogą być jeszcze niższe. Dzisiejszy komunikat o stawkach za prosiaki na SPF udowadnia, że jest to jednak możliwe. 

 

Stawki za warchlaki o statusie negatywnym określono na 300,00 DKK/szt i są zdecydowanie niższe od tych notowanych 27 lipca ubiegłego roku. Wówczas cena za status negatywny wynosiła 485,00 DKK/szt, a status pozytywny wyceniano na 465,00 DKK/szt. Bieżące notowanie wcale nie musi oznaczać końca spadków na duńskim SPF. Obecne trendy rynkowe nie zapowiadają, aby sytuacja mogła ulec zmianie. Aż trudno uwierzyć, że w połowie zeszłego roku na duńskim SPF płacono za warchlaka w statusie pozytywnym 555,00 DKK/kg. Oznacza to, że w odstępie nieco ponad roku ceny prosiaków w Danii poszły w dół o 54 proc. 

 

W porównaniu do minionego tygodnia cena za status negatywny spadła o -20,00 DKK/kg Analogicznie sytuacja prezentuje się w przypadku stawek za status pozytywny i konwencjonalny.

 

Informacja dotyczy stawek za zwierzęta w wadze 30 kg.

Opisana sytuacja będzie obowiązywać w Danii od 27.07 do 02.08.2018

Warchlak o statusie:

- PRRS negatywny kosztuje obecnie 300,00 DKK/szt (172,83 zł/szt, względem 185,28 zł/szt tydzień wcześniej),

- PRRS pozytywny kosztuje 280,00 DKK/szt (161,31 zł/szt, względem 173,70 zł/szt tydzień wcześniej),

- konwencjonalny kosztuje 260,00 DKK/szt (149,79 zł/szt, względem 162,12 zł/szt tydzień wcześniej).

 

Warchlaki

Bieżący tydzień

(26.07.2018)

Poprzedni tydzień

(19.07.2018)

SPF-PRRS negatywny

300,00

320,00

SPF-PRRS pozytywny

280,00

300,00

Konwencjonalny

260,00

 280,00

 

Podane ceny w DKK/szt.

1 DKK = 0,5761 zł
wg NBP z dnia 26.07.2018 r.

 

Archiwum notowań warchlaków duńskich:
https://www.cenyrolnicze.pl/dania-spf

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}

23.07.2018 Ceny skupu tuczników i macior: kolejny spadek, a sezonowych wzrostów cen nie widać

Dzisiejsze notowania przyniosły spadek cen polskich tuczników, co wpisuje się w ogólnoeuropejski trend na rynku. Wg fachowca oceniającego dla naszego portalu sytuację branżową, kolejne obniżki cen są nieuniknione, choć nie powinny być zbyt duże. 

 

Komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej Aleksandra Dargiewicza z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej:

 

- W krajach UE cena tuczników utrzymuje się znacznie poniżej cen w dwóch poprzednich latach, a sezonowych wzrostów cen nie widać. W dniu 18/07/2018 w Niemczech cena spadła do wysokości 1,41 EUR/kg (-17,1% r/r). Ostatni raz tak niska cena tuczników była 11 tygodni temu. Rok temu za tuczniki u naszych zachodnich sąsiadów płacono 1,70 EUR/kg, a w 2016 roku cena za tuszę tuczników wyniosła 1,66 EUR/kg. Według agencji zajmującej się analizą rynków rolnych (AMI) średni koszt produkcji kilograma wieprzowiny w Niemczech wyniósł w maju 1,58 EUR/kg, a producenci niemieccy od października 2017 roku nie mają zysku z produkcji tuczników. W ubojniach notowane są większe uboje macior w stosunku do ubiegłego roku. 

 

W Polsce ceny tuczników pozostają również na niskim poziomie. W notowaniach MRiRW za 28 tydzień br. średnia cena poubojowa tuczników w kl. E wyniosła 6085 zł/t. Trendy rynkowe z ubiegłych lat wskazują, że nie należy spodziewać się w najbliższych tygodniach dużych spadków cen. Najwyższa tegoroczna cena tuczników prawdopodobnie wystąpi w drugiej połowie sierpnia.

 

Pełnia sezonu turystycznego odzwierciedla wyższą konsumpcję wieprzowiny w krajach położonych na południu Europy. Szczególnie Hiszpania, ze względu na dużą liczbę przyjeżdżających turystów, tradycyjnie notuje sezonowe wzrosty cen. Europejscy producenci żywca w Europie Centralnej i Północnej oczekują na sezonowe podwyżki cen. Przetwórcy jednak nie są skłonni płacić więcej uzasadniając swoje decyzje cenowe stagnacją rynków lokalnych i eksportowych.

 

Rynek trzody chlewnej w dalszym ciągu znajduje się w spadkowej fazie cyklu produkcyjnego. Jest to związane z odbudową pogłowia świń (szczególnie w ubiegłym roku) u znaczących producentów wieprzowiny w UE. Na większą produkcję nałożyło się osłabienie światowegoo popytu na produkty wieprzowe (głównie ze strony Chin) oraz rosnące obecnie ceny zbóż. Prognozy rynkowe przewidują, że faza spadkowa cyklu może przeciągnąć się jeszcze na cały 2019 rok. Znacząca poprawa sytuacji będzie zależała od zwiększenia możliwości eksportowych wieprzowiny poza rynek unijny oraz tempa ograniczania produkcji i stopniowej likwidacji stada podstawowego macior u głównych producentów trzody chlewnej w UE.

 

Rynek polski

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 23.07.2018 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,80 do maksymalnie 5,00 zł/kg, a na wbc w klasie E: 5,25-6,10 zł/kg.

 

Cena minimalna żywca od poniedziałku (16.07.2018 r.) pozostały na niezmiennym poziomie. Wzrosła natomiast cena maksymalna, która osiągnęła pułap 5,00 zł/kg. Mimo tego spadła średnia cena, która w wadze żywej wynosi 4,35 zł/kg (na podstawie 43 cenników firmowych), co oznacza spadek o -0,07 zł/kg w porównaniu do zeszłotygodniowego notowania. 

 

Cena minimalna i maksymalna za klasę E utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 32 cenników firmowych) wynosi 5,72 zł/kg. W zeszłym tygodniu średnia ta była na poziomie 5,83 zł/kg.

 

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-3,50 zł/kg (średnia 2,54 zł/kg na podstawie informacji z 32 firm). Mimo spadku ceny maksymalnej o -0,20 zł/kg, zeszłotygodniowa średnia cena nie zmieniła się. 

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}Rynki zagraniczne

W Danii w 30. tygodniu 2018 roku cena tucznika utrzymała się na tym samym poziomie i aktualnie wynosi 8,30 DKK/kg (4,82 zł/kg) w klasie E. W Niemczech w ostatnią środę (18.07.2018 r.) cena spadła do 1,41 EUR/kg (6,10 zł/kg). 


W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia, z perspektywy Polski, za sprawą różnic kursowych odnotowano zmianę ceny w Niemczech o - 0,10 zł/kg, a w Danii o + 0,02 zł/kg.

1 EUR = 4,3262 zł;
1 DKK = 0,5806 zł;
wg NBP z dnia: 23.07.2018 r. 

Asortyment

Bieżące notowania
(23.07.2018)

Poprzednie notowania
(16.07.2018)

Żywiec

3,80-5,00

(4,35)

3,80-4,90

(4,42)

Klasa E na wbc

5,25-6,10

(5,72)

5,25-6,10

(5,83)

Maciory

2,00-3,50

(2,54)

2,00-3,70

(2,54) 

Dania 

8,30

8,30

Niemcy

1,41 

1,44


Ceny z Polski podano w złotówkach za kilogram, z Danii w koronach duńskich za kilogram, z Niemiec w euro za kilogram.

W nawiasach podano średnie ceny w konkretnym dniu. Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami netto.

 

Komentarz: Aleksander Dargiewicz (Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej)

 

AKTUALNE CENY SKUPU TUCZNIKA - sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy 

AKTUALNE CENY SKUPU MACIOR - sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy

Prosiaki z Danii nadal tanie

W kolejnym notowaniu ceny prosiaków z Danii bez zmian. Stawki za warchlaki na SPF są zdecydowanie niższe niż przed rokiem. 

 

Stawki za warchlaki o statusie negatywnym określono na 320,00 DKK/szt i są zdecydowanie niższe od tych notowanych 20 lipca ubiegłego roku. Wówczas cena za status negatywny wynosiła 485 DKK/szt, a status pozytywny wyceniano na 465 DKK/szt.

 

W porównaniu do minionego tygodnia cena za status negatywny utrzymała się na tym samym pułapie. Analogicznie sytuacja prezentuje się w przypadku stawek za status pozytywny i konwencjonalny.

 

Informacja dotyczy stawek za zwierzęta w wadze 30 kg.

Opisana sytuacja będzie obowiązywać w Danii od 20.07 do 26.07.2018

Warchlak o statusie:

- PRRS negatywny kosztuje obecnie 320,00 DKK/szt (185,28 zł/szt, względem 185,73 zł/szt tydzień wcześniej),

- PRRS pozytywny kosztuje 300,00 DKK/szt (173,70 zł/szt, względem 174,12 zł/szt tydzień wcześniej),

- konwencjonalny kosztuje 280,00 DKK/szt (162,12 zł/szt, względem 162,51 zł/szt tydzień wcześniej).

 

Warchlaki

Bieżący tydzień

(19.07.2018)

Poprzedni tydzień

(12.07.2018)

SPF-PRRS negatywny

320,00

320,00

SPF-PRRS pozytywny

300,00

300,00

Konwencjonalny

280,00

 280,00

 

Podane ceny w DKK/szt.

1 DKK = 0,5790 zł
wg NBP z dnia 19.07.2018 r.

 

Archiwum notowań warchlaków duńskich:
https://www.cenyrolnicze.pl/dania-spf

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}

16.07.2018 Ceny skupu tuczników i macior: na rynku trzody chlewnej stabilnie mimo taniejącego euro

Dzisiejsze notowania cen skupu tuczników i macior nie przyniosły większych zmian. Na rynek nie miał znaczącego wpływu spadający kurs euro. 

 

Rynek polski

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 16.07.2018 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,80 do maksymalnie 4,90 zł/kg, a na wbc w klasie E: 5,25-6,10 zł/kg.

Ceny minimalna i maksymalna żywca od poniedziałku (09.07.2018 r.) pozostały na niezmiennym poziomie. Nie zmieniła się także średnia cen, która w wadze żywej wynosi 4,42 zł/kg (na podstawie 45 cenników firmowych). 

 

Cena minimalna za klasę E utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia, a cena maksymalna spadła o  - 0,04 zł/kg. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 32 cenników firmowych) wynosi 5,83 zł/kg. W zeszłym tygodniu średnia ta była na poziomie 5,82 zł/kg.

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-3,70 zł/kg (średnia 2,54 zł/kg na podstawie informacji z 32 firm). W ubiegłym tygodniu średnia cena była niższa o - 0,02 zł/kg. 

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}Rynki zagraniczne

W Danii w 29. tygodniu 2018 roku cena spadła o - 0,20 DKK/kg i aktualnie wynosi 8,30 DKK/kg (4,80 zł/kg) w klasie E. W Niemczech w ostatnią środę (11.07.2018 r.) cena utrzymała się na poziomie 1,44 EUR/kg (6,20 zł/kg). 


W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia z perspektywy Polski za sprawą różnic kursowych odnotowano zmianę ceny w Niemczech o - 0,05 zł/kg, a w Danii o - 0,15 zł/kg.

1 EUR = 4,3076 zł;
1 DKK = 0,5778 zł;
wg NBP z dnia: 16.07.2018 r. 

Asortyment

Bieżące notowania
(16.07.2018)

Poprzednie notowania
(09.07.2018)

Żywiec

3,80-4,90

(4,42)

3,80-4,90

(4,42)

Klasa E na wbc

5,25-6,10

(5,83)

5,25-6,14

(5,82)

Maciory

2,00-3,70

(2,54) 

2,00-3,70

(2,52)

Dania 

8,30

8,50

Niemcy

1,44

1,44


Ceny z Polski podano w złotówkach za kilogram, z Danii w koronach duńskich za kilogram, z Niemiec w euro za kilogram.

W nawiasach podano średnie ceny w konkretnym dniu. Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami netto.

 

AKTUALNE CENY SKUPU TUCZNIKA - sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy 

AKTUALNE CENY SKUPU MACIOR - sprawdź cenniki ubojni i zakładów mięsnych z Twojej okolicy

Na duńskim SPF ceny prosiąt coraz niższe

Choć po zeszłotygodniowych notowaniach wydawało się, że ceny prosiaków w Danii nie mogą być niższe, to jednak dzisiejsza wycena ponownie przyniosła spadki we wszystkich trzech statusach. 

 

Stawki za warchlaki o statusie negatywnym określono na 320,00 DKK/szt i są zdecydowanie niższe od tych notowanych 13 lipca ubiegłego roku. Wówczas cena za status negatywny wynosiła 500 DKK/szt, a status pozytywny wyceniano na 480 DKK/szt.

 

W porównaniu do minionego tygodnia cena za status negatywny spadła o - 10,00 DKK/szt. Analogicznie sytuacja prezentuje się w przypadku stawek za status pozytywny i konwencjonalny.

Informacja dotyczy stawek za zwierzęta w wadze 30 kg.

Opisana sytuacja będzie obowiązywać w Danii od 13.07 do 19.07.2018

Warchlak o statusie:

- PRRS negatywny kosztuje obecnie 320,00 DKK/szt (185,73 zł/szt, względem 194,17 zł/szt tydzień wcześniej),

- PRRS pozytywny kosztuje 300,00 DKK/szt (174,12 zł/szt, względem 182,40 zł/szt tydzień wcześniej),

- konwencjonalny kosztuje 280,00 DKK/szt (162,51 zł/szt, względem 170,64 zł/szt tydzień wcześniej).

 

Warchlaki

Bieżący tydzień

(12.07.2018)

Poprzedni tydzień

(05.07.2018)

SPF-PRRS negatywny

320,00

330,00

SPF-PRRS pozytywny

300,00

310,00

Konwencjonalny

280,00

 290,00

 

Podane ceny w DKK/szt.

1 DKK = 0,5804 zł
wg NBP z dnia 12.07.2018 r.

 

Archiwum notowań warchlaków duńskich:
https://www.cenyrolnicze.pl/dania-spf

 

{loadmodule mod_custom,002-trzoda}

Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
 • Dokarmianie sadów przed kwitnieniem
  Dokarmianie sadów przed kwitnieniem więcej

  O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...

  • Sadzenie imbiru
   Sadzenie imbiru więcej

   Imbir to roślina lecznica, z rodziny imbirowatych. Najczęściej używa się go w postaci zmielonej, jako przyprawy. W stanie dzikim występuje tylko w tropikalnej strefie, najczęściej spotykany w Azji i Australii.

   • Sadzenie dużego drzewa
    Sadzenie dużego drzewa więcej

    Sadzenie dużych drzew to nie łatwa sztuka. Należy mieć do tego profesjonalną wiedzę i odpowiednie umiejętności. A często również profesjonalne narzędzia. Duże drzewa mają już swoje wymagania i nie lubią przesadzania.

    • Sadzenie awokado
     Sadzenie awokado więcej

     Awokado jest rośliną tropikalną, wiec nie przepada za niskimi temperaturami, optymalna do wzrostu temperatura nie może być niższa niż 20°C, lubi też wilgotne podłoże, należy ją obficie podlewać w szczególności latem. Roślina ta potrzebuje żyznej gleby, a jej pH nie powinno przekraczać 8.

Nazwa Cena Zmiana tyg.
6,64 PLN/kg +6,24%
4,02 PLN/kg +0,50%
513,00 PLN/t -15,03%
737,00 PLN/t -0,29%
616,11 PLN/t -3,90%
Nazwa Cena Zmiana 1m
82,05 cent/funt 0,00%
206,16 cent/funt 0,00%
148,38 cent/funt 0,00%
12,83 cent/cetnar 0,00%
 • ON
 • Pb95
 • Pb98
 • LPG
 • 3,70
 • 3,75
 • 2,29
 • 1,89

Źródło: stacjebenzynowe.pl | Ostatnia aktualizacja: 2018-04-04