Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plAgrobiznes

Ceny zbóż

Ceny zbóż13.10.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Korekta w dół plonowania, ale większy areał sprawił, że USDA pozostawił prognozę amerykańskich zbiorów soi na niezmienionym poziomie 120,6 mln ton (rekord). Jednak mniejsze o 1,2 mln ton zapasy początkowe (końcowe dla 2016/17) spowodowały korektę w dół zapasów na koniec sezonu 2017/18, do ciągle dużego poziomu 11,7 mln ton (+42% rok do roku).

USDA przyciął nieco (0,6 mln t) globalną produkcję soi w tym sezonie (do 347,9 mln t) i o 1,5 mln ton oczekiwane zapasy na koniec sezonu, które powinny wynieść 96,1 mln ton (+1,2 mln ton - rok do roku).

 

Jak informuje z kolei Ministerstwo Rolnictwa, w tygodniu 02-08.10.2017 średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w polskich zakładach tłuszczowych do 1590 zł/t netto, z 1582 zł/t - tydzień wcześniej.

 

Rzepak jest teraz znacznie tańszy niż przed rokiem, ponieważ jego cena średnia krajowa wyznaczona na 9 października 2016 roku wyniosła 1680 zł/t. W odróżnieniu od rzepaku spadły, w analizowanym tygodniu, ceny oleju rzepakowego i makuchu, ale nie zmieniła się cena średnia krajowej śruty rzepakowej.

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

 

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(13.10.2017)

Poprzednie 
notowanie
(10.10.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

590-730
(643,75)

590-730
(643,70)

Żyto
konsumpcyjne

500-630
(543,91)

500-645
(542,27)

Jęczmień
konsumpcyjny

530-680
(573,75)

530-670
(573,33)

Pszenica
paszowa

580-680
(613,93)

575-680
(612,04)

Żyto
paszowe

470-570
(513,81)

470-560
(514,00)

Pszenżyto

510-620
(560,17)

510-600
(559,82)

Jęczmień
paszowy

510-660
(565,00)

510-650
(564,35)

Rzepak

1460-1600
(1550,63)

1460-1610
(1554,09)

Kukurydza

mokra:
350-420
(383,24)

sucha:
560-640
(595,71)

mokra:
350-430
(385,31)

sucha:
560-640
(597,50)

Groch
konsumpcyjny

700-1000
(802,00)

700-1000
(802,00)

Łubin wąskolistny

720-870
(799,38)

720-870
(802,50)

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 

 


 

Opracowanie: redakcja CenyRolnicze.pl, komentarz eWGT

29.09.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Wczorajszy spadek notowań pszenicy jest korektą wcześniejszych wzrostów, które wywindowały notowania do ponad miesięcznych maksimów (Paryż i Chicago). Notowania giełdowe tego zboża rosły śladem rosnących cen pszenicy w Basenie Morza Czarnego. Dodatkowo rynek spodziewa się, że w dzisiejszym raporcie USDA dokona cięcia szacunków produkcji pszenicy jarej w USA.

 

Nasila się sezonowa presja spadkowa na rynku kukurydzy i soi

Sprzyjająca pogoda w USA, ale także korzystne prognozy, daje szanse na nadrobienie zaległości w zbiorach kukurydzy i soi. Plony i zbiory zapowiadają się na rekordowe w przypadku soi i bardzo dobre w przypadku kukurydzy. USA będą mieć w tym sezonie problem z zagospodarowaniem olbrzymiej produkcji kukurydzy, a najnowsze dane o krajowych zapasach poznamy już dzisiaj.

 

Rynek spodziewa się, że USDA pokaże wzrost zapasów tego zboża (słaby eksport) na dzień 1-września do 2,353 mld buszli - najwyżej od 1988 roku.
Notowania soi pozostają w tym tygodniu w trendzie spadkowym (presja zbiorów) i to mimo doskonałych danych eksportowych. Soi nie pomaga taniejący olej sojowy, w którym kapitał spekulacyjny zbudował olbrzymią długą pozycję (wprowadzenie ceł na importowany z Argentyny biodiesel na początku września), a z której teraz wychodzi (odsprzedaje kontrakty). Niepokój o krajowy przerób soi budzi zapowiedź korekty w dół wymogów stosowania biopaliw, przez Agencję Ochrony Środowiska na 2018 r.   

 

Tymczasem, w swojej najnowszej prognozie, Międzynarodowa Rada Zbożowa zwiększyła dotychczasowe szacunki światowych zbiorów pszenicy (+6 mln t), kukurydzy (+12 mln t) i minimalnie soi (+1 mln t), w sezonie 2017/18.

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(29.09.2017)

Poprzednie 
notowanie
(26.09.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

590-730
(641,41)

600-730
(641,09)

Żyto
konsumpcyjne

480-630
(536,19)

480-620
(535,48)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-660
(569,67)

450-680
(571,00)

Pszenica
paszowa

575-670
(609,81)

575-670
(608,89)

Żyto
paszowe

470-550
(511,00)

470-550
(510,75)

Pszenżyto

500-600
(558,80)

500-600
(558,94)

Jęczmień
paszowy

450-670
(558,41)

450-670
(558,41)

Rzepak

1480-1620
(1551,25)

1480-1610
(1550,83)

Kukurydza

mokra:
350-430
(388,46)

sucha:
550-660
(589,50)

mokra:
350-440
(387,92)

sucha:
550-660
(589,50)

Groch
konsumpcyjny

700-1000
(798,00)

700-1000
(798,00)

Łubin wąskolistny

720-870
(805,50)

720-870
(805,50)

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 


 

Opracowanie: redakcja CenyRolnicze.pl, komentarz eWGT

26.09.2017 CENY SKUPU ZBÓŻ, RZEPAKU, KUKURYDZY I STRĄCZKOWYCH

W Chicago, podczas nocnej sesji, przeważają minimalne spadki notowań zbóż i soi. Główna przyczyna tkwi w umacniającym się także dzisiaj dolarze. Po wczorajszym 0,8% spadku notowań eurodolara, dzisiaj unijna waluta traci do usd kolejne 0,4%. Tańsze euro utrzymuje teraz na lekkich plusach notowania kontraktów w Paryżu.

W poniedziałek, ale już po sesji w Chicago, USDA opublikował cotygodniowy raport o stanie i postępach upraw. Pokazuje on opóźnienia w amerykańskich zbiorach kukurydzy i soi oraz w zasiewach ozimin.

USA - Raport Crop Progress - stan upraw na 24-09-2017

Kukurydza: dojrzałość 51% upraw (64% średnio), kondycja - 61% zaliczono do dobry/doskonały (tak jak przed tygodniem), zebrano 11% (17% średnio);

Soja: dojrzałość 63% upraw (63% średnio), kondycja - 60% zaliczono do dobry/doskonały (poprawa o 1% ), zebrano 10% (12% średnio).

Zasiewy pszenicy ozimej osiągnęły poziom 24% planowanego areału (28% wynosi średnia dla tej daty).

 

Jak wynika z informacji zebranych przez CenyRolnicze.pl, w Polsce wzrosty odnotowały ceny pszenicy paszowej (minimalna cena + 15 zł/t), jęczmień paszowy (cena maksymalna + 10 zł/t), rzepak (cena maksymalna + 10 zł/t) i grochu konsumpcyjnego (max. + 140 zł/t).

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(26.09.2017)

Poprzednie 
notowanie
(22.09.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

600-730
(641,09)

600-730
(638,56)

Żyto
konsumpcyjne

480-620
(535,48)

480-620
(535,00)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-680
(571,00)

450-680
(570,33)

Pszenica
paszowa

575-670
(608,89)

560-670
(605,89)

Żyto
paszowe

470-550
(510,75)

470-550
(507,86)

Pszenżyto

500-600
(558,94)

500-600
(558,06)

Jęczmień
paszowy

450-670
(558,41)

450-660
(556,74)

Rzepak

1480-1610
(1550,83)

1480-1600
(1543,27)

Kukurydza

mokra:

350-440
(387,92)

sucha:

550-660

(589,50)

620-760
(696,00)

Groch
konsumpcyjny

700-1000
(798,00)

700-860
(780,00)

Łubin wąskolistny

720-870
(805,50)

720-870
(803,33)

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 


Opracowanie: redakcja CenyRolnicze.pl, komentarz eWGT

 

22.09.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, w tygodniu 11-17.09.2017 liczba zbóż drożejących (średnio w kraju) przewyższyła minimalnie liczbę tych, których cena spadła. Na 11 raportowanych zbóż, 6 z nich podrożało w zakresie od 2 zł/t do maksymalnie 20 zł/t. Większy wzrost (10-20 zł/t) ceny średniej krajowej dotyczył żyta i jęczmienia paszowego. Spadek ceny średniej w kraju objął 5 zbóż i poza jęczmieniem konsumpcyjnym (-3 zł/t), wyniósł kilkanaście złotych za tonę ziarna (w skali tygodnia).

 

Średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła tylko symbolicznie (o 2 zł/t), do 658 zł/t, podczas gdy analogiczna cena ziarna paszowego spadła o 10 zł/t, do 667 zł/t. Nadal za pszenicę najmniej płacono w makroregionie południowym, odpowiednio 623 zł/t (paszowa) i 644 zł/t (konsumpcyjna).

 

Najdrożej za ziarno paszowe pszenicy płacono w makroregionie północno-zachodnim - aż 680 zł/t, co przy zdecydowanie największym skupie w tym makroregionie przełożyło się na wysoką cenę średnią krajową tego zboża. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej regionalne zróżnicowanie ceny średniej skupu jest dużo mniejsze (ok. 20 zł/t), a ceny w makroregionie północno-zachodnim i centralno-wschodnim są praktycznie równe i osiągnęły poziom 663-664 zł/t.

 

W punktach skupu tradycyjnie już dominowała pszenica (72% zakupów). Częściej do skupu przywożono też jęczmień (12%), żyto (7%) i pszenżyto (6%).

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(22.09.2017)
Poprzednie 
notowanie
(19.09.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

600-730
(638,56)

600-730
(638,65)

Żyto
konsumpcyjne

480-620
(535,00)

480-620
(532,14)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-680
(570,33)

450-680
(568,21)

Pszenica
paszowa

560-670
(605,89)

560-670
(605,77)

Żyto
paszowe

470-550
(507,86)

470-560
(507,63)

Pszenżyto

500-600
(558,06)

500-600
(558,10)

Jęczmień
paszowy

450-660
(556,74)

450-660
(557,62)

Rzepak

1480-1600
(1543,27)

1480-1600
(1540,42)

Kukurydza

620-760
(696,00)

690-760
(710,00)

Groch
konsumpcyjny

700-860
(780,00)

700-900
(783,33)

Łubin wąskolistny

720-870
(803,33)

720-870
(801,82)

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 


Opracowanie: Ewa Wójcik, komentarz eWGT

15.09.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Ceny zbóż w zakładach przetwórczych, skupach, zakładach tłuszczowych, które publikują swoje cenniki na portalu CenyRolnicze.pl na koniec tygodnia nie uległy większym zmianom. Część skupów wprowadzała niewielkie korekty. Wyjątkiem jest firma z Wielkopolski, która obniżyła zdecydowanie maksymalną cenę skupu pszenicy z 770 zł/t do 730 zł/t.

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

 

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(15.09.2017)
Poprzednie 
notowanie
(12.09.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

600-730
(638,17)

600-770
(640,48)

Żyto
konsumpcyjne

480-620
(533,41)

480-620
(533,41)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-680
(569,00)

450-680
(567,00)

Pszenica
paszowa

570-670
(605,00)

570-670
(605,86)

Żyto
paszowe

470-560
(509,29)

450-560
(509,32)

Pszenżyto

500-600
(556,76)

500-600
(557,23)

Jęczmień
paszowy

450-660
(555,22)

450-630
(550,19)

Rzepak

1480-1600
(1536,15)

1480-1600
(1526,92)

Kukurydza

690-760
(714,00)

690-750
(712,00)

Groch
konsumpcyjny

700-900
(779,17)

700-880
(779,17)

Łubin wąskolistny

720-860
(801,11)

720-860
(801,11)

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 

 


 

Opracowanie: Ewa Wójcik

12.09.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Piątkowy raport CFTC pokazał, że gra na wzrosty cen oleju sojowego przybrała na sile po tym jak amerykańska administracja wprowadziła cła importowe na argentyński biodiesel (UE drastycznie zmniejsza cła na ten towar - rzepak tanieje). Wyższe ceny oleju pociągnęły w górę także notowania soi.


Inwestorzy finansowi uznali, że nie ma powodów fundamentalnych (przynajmniej do czasu publikacji wrześniowej prognozy USDA) do wzrostów notowań, stąd w analizowanym tygodniu zajmowali nowe krótkie pozycje (sprzedawali kontrakty).

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(12.09.2017)
Poprzednie 
notowanie
(08.09.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

600-770
(640,48)

600-720
(642,81)

Żyto
konsumpcyjne

480-620
(533,41)

480-620
(531,67)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-680
(567,00)

450-630
(559,00)

Pszenica
paszowa

570-670
(605,86)

570-660
(605,77)

Żyto
paszowe

450-560
(509,32)

450-560
(509,25)

Pszenżyto

500-600
(557,23)

500-600
(556,83)

Jęczmień
paszowy

450-630
(550,19)

450-610
(548,60)

Rzepak

1480-1600
(1526,92)

1480-1600
(1536,60)

Kukurydza

690-750
(712,00)

690-750
(717,00)

Groch
konsumpcyjny

700-880
(779,17)

740-860
(791,25)

Łubin wąskolistny

720-860
(801,11)

720-860
(801,48)

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 


Opracowanie: Ewa Wójcik

05.09.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz strączkowych: w części kraju pola wciąż są zbyt mokre, by zbierać plony

W północnych częściach kraju rolnicy nie zebrali jeszcze wszystkich zbóż. Na polach pozostaje nawet 20% upraw. Ziarno zebrane w ostatnim czasie ma bardzo słabą jakość. Kombajny na część pól nie mogą wjechać, ponieważ jest za mokro.

 

Notowania z początku bieżącego tygodnia pokazują, że zboża się umacniają. Wyjątkiem jest pszenica, której wartość średnia delikatnie spadła.

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

 

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(05.09.2017)
Poprzednie 
notowanie
(01.09.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

600-720
(644,24)

590-770
(644,58)

Żyto
konsumpcyjne

480-620
(534,75)

480-600
(531,67)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-630
(559,33)

450-620
(553,33)

Pszenica
paszowa

560-660
(606,00)

570-670
(608,75)

Żyto
paszowe

450-560
(511,84)

450-560
(508,41)

Pszenżyto

500-600
(557,50)

500-600
(551,06)

Jęczmień
paszowy

450-610
(548,13)

450-600
(541,40)

Rzepak

1480-1600
(1540,91)

1480-1600
(1540,00)

Kukurydza

690-750
(716,25)

680-740
(711,67)

Groch
konsumpcyjny

740-860
(792,50)

740-860
(792,50)

Łubin wąskolistny

720-860
(802,96)

720-860
(802,67)

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 


 

Opracowanie: Ewa Wójcik

01.09.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, w tygodniu 21-27.08.2017 średnia cena zakupu rzepaku spadła w zakładach tłuszczowych do 1573 zł/t netto z 1575 zł/t - tydzień wcześniej. Rzepak jest teraz tańszy niż przed rokiem o około 62,00 zł/t, ponieważ jego średnia cena krajowa wyznaczona na 28 sierpnia 2016 roku wynosiła 1635 zł/t. W odróżnieniu od rzepaku wzrosły ceny oleju, śruty i makuchu.

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

 

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(01.09.2017)
Poprzednie 
notowanie
(29.08.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

590-770
(644,58)

600-770
(646,30)

Żyto
konsumpcyjne

480-600
(531,67)

480-600
(531,50)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-620
(553,33)

450-620
(553,33)

Pszenica
paszowa

570-670
(608,75)

570-670
(606,07)

Żyto
paszowe

450-560
(508,41)

450-560
(510,00)

Pszenżyto

500-600
(551,06)

500-590
(550,46)

Jęczmień
paszowy

450-600
(541,40)

450-600
(541,20)

Rzepak

1480-1600
(1540,00)

1480-1580
(1542,79)

Kukurydza

680-740
(711,67)

680-740
(712,00)

Groch
konsumpcyjny

740-860
(792,50)

740-860
(792,50)

Łubin wąskolistny

720-860
(802,67)

720-880
(804,67)

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 

 


 

Opracowanie: Ewa Wójcik, komentarz eWGT

29.08.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Amerykańskie kontrakty na zboża zdecydowanie straciły w poniedziałek na wartości, a seria wrześniowa pszenicy i kukurydza zaliczyły nowe historyczne minima.

 

Z informacji napływających ze skupów w kraju wynika, że sytuacja jest stabilna. Firmy nie wprowadzają większych zmian. Obecnie delikatne korekty w dół dotyczą zbóż konsumpcyjnych, natomiast umacniają się paszowe, rzepak i kukurydza. 

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(29.08.2017)
Poprzednie 
notowanie
(25.08.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

600-770
(646,30)

600-770
(648,70)

Żyto
konsumpcyjne

480-600
(531,50)

500-600
(532,95)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-620
(553,33)

450-630
(553,13)

Pszenica
paszowa

570-670
(606,07)

575-670
(605,52)

Żyto
paszowe

450-560
(510,00)

450-560
(509,57)

Pszenżyto

500-590
(550,46)

500-590
(548,48)

Jęczmień
paszowy

450-600
(541,20)

450-600
(539,20)

Rzepak

1480-1580
(1542,79)

1460-1580
(1540,78)

Kukurydza

680-740
(712,00)

680-740
(710,00)

Groch
konsumpcyjny

740-860
(792,50)

740-860
(790,00)

Łubin wąskolistny

720-880
(804,67)

720-880
(802,67)

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 

 


 

Opracowanie: Ewa Wójcik

22.08.2017 Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych - delikatne odbicie cen w górę

Unijna jednostka monitorująca uprawy rolne (MARS) w swoim comiesięcznym biuletynie skorygowała w górę swoje lipcowe szacunki średniej wydajności większości zbóż, ale obniżyła je w stosunku do żyta.

 

Rosja powinna zostać światowym liderem w eksporcie pszenicy w sezonie 2017/18

Dzięki idealnej pogodzie zbiory zbóż w Rosji powinny być większe niż przed rokiem i mogą osiągnąć 125-130 mln ton. Oznaczać to będzie pobicie rekordu z 1978 roku, kiedy to produkcja zbóż osiągnęła 127 mln ton (z dużo większego areału).

 

W 2016 roku w Rosji zebrano 120,7 mln ton zbóż, w tym 72,5 mln ton pszenicy. W tym roku plonowanie zbóż jest wyjątkowo dobre, stąd oczekiwanie rekordowej produkcji. Według IKAR (Instytut Badań Rynku Rolnego) zbiory zbóż wyniosą 124-127 mln ton, w tym 77-80 mln ton pszenicy, 18 mln ton jęczmienia i 15 mln ton kukurydzy.

 

Prognoza eksportu zbóż według IKAR, to 39-41,6 mln ton, w tym pszenicy - 29,5-31,5 mln ton. Zdaniem ekspertów z IKAR, w tym roku eksport do krajów Azji Południowo-Wschodniej może wzrosnąć. W 2016 r. Rosja eksportowała pszenicę do 86 krajów. Największe dostawy miały miejsce do Egiptu, Turcji, Bangladeszu, Nigerii, Azerbejdżanu, Jemenu, Sudanu, Iranu, Maroka, Libanu.

 

Dla porównania, USDA w sierpniowej prognozie zakłada zbiory pszenicy w Rosji na poziomie 77,2 mln ton, a eksport na 31,5 mln ton. Pozwoli to wyprzedzić UE (29,5 mln t) i USA (26,5 mln t) w rankingu światowych eksporterów pszenicy (jeśli prognoza się zrealizuje).

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Gatunek

Bieżące 
notowanie
(22.08.2017)
Poprzednie 
notowanie
(18.08.2017)

Pszenica
konsumpcyjna

600-770
(649,79)

600-770
(650,38)

Żyto
konsumpcyjne

500-600
(535,24)

500-600
(535,22)

Jęczmień
konsumpcyjny

450-610
(552,50)

450-600
(547,81)

Pszenica
paszowa

580-670
(608,75)

570-660
(606,00)

Żyto
paszowe

450-560
(513,18)

450-560
(510,21)

Pszenżyto

500-590
(551,02)

500-580
(549,40)

Jęczmień
paszowy

450-590
(537,50)

450-590
(537,12)

Rzepak

1460-1580
(1535,45)

1460-1580
(1536,85)

Kukurydza

630-720
(684,29)

660-720
(698,89)

Groch
konsumpcyjny

740-860
(790,00)

740-860
(790,00)

Łubin wąskolistny

720-880
(802,96)

720-880
(799,67)

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

 


Opracowanie: Ewa Wójcik, komentarz e-WGT

Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
 • Sadzenie chmielu
  Sadzenie chmielu więcej

  Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.

  • Sadzenie czarnej porzeczki
   Sadzenie czarnej porzeczki więcej

   Porzeczka czarna to gatunek należący do rośliny agrestowatych. Jest to krzew, który zazwyczaj osiąga ok. 2m wysokości. Owoce czarnej porzeczki nadają się zarówno do spożycia od razu, jak i w formie przetworzonej. Ma duże właściwości lecznicze i jest bogata w witaminę C i PP.

   • Sadzenie tytoniu
    Sadzenie tytoniu więcej

    Tytoń to rodzaj zielnej rośliny, która pochodzi z rodziny psiankowatych. Tytoń uprawiany jest głównie do produkcji produktów tytoniowych, takich jak papierosy, można go również uprawiać, jako roślinę ozdobną.

    • Sadzenie wrzosu
     Sadzenie wrzosu więcej

     Wrzosy to rośliny, które najlepiej rosną w grupach. Najładniej wyglądać będą w ogrodzie na usypanym specjalnie dla nich wzniesieniu. Wrzosy należą do roślin miododajnych, z całą pewnością przyciągną owady, dlatego warto nie sadzić ich blisko posesji.

Nazwa Cena Zmiana tyg.
6,54 PLN/kg 0,00%
3,50 PLN/kg 0,00%
512,81 PLN/t 0,00%
617,60 PLN/t 0,00%
550,71 PLN/t 0,00%
Nazwa Cena Zmiana 1m
82,05 cent/funt 0,00%
206,16 cent/funt 0,00%
148,38 cent/funt 0,00%
12,83 cent/cetnar 0,00%
 • ON
 • Pb95
 • Pb98
 • LPG
 • 4,50
 • 4,63
 • 3,89
 • 1,99

Źródło: stacjebenzynowe.pl | Ostatnia aktualizacja: 2017-12-13