Money.plAgrobiznes

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęcaEubiotyki jako alternatywa dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu świń. Jednakże niewłaściwe stosowanie oraz nadużywanie antybiotyków w medycynie weterynaryjnej przyczyniło się wprowadzenia zakazu stosowania ASW. Decyzja ta wymusiła poszukiwanie dodatków, które mogłyby stanowić alternatywę dla ASW, których głównym zadaniem jest stymulacja w kierunku wydajniejszej produkcji. Zmieniło to dramatycznie sytuację ekonomiczną producentów mięsa i wpłynęło stymulująco na badania naukowe i rozwój przemysłu dodatków do pasz. Na rynku pojawiło się wiele preparatów zawierających bioaktywne składniki wpływające regulująco na funkcje przewodu pokarmowego, w tym na homeostazę przewodu pokarmowego. Do takich dodatków możemy zaliczyć mi.in. probiotyki, prebiotyki, zioła, a także zakwaszacze, enzymy, drożdże i maślan sodu. Dodatki te podawane są w żywieniu świń od dawien dawna w celu zwiększenia efektywności produkcji poprzez przyspieszenie dynamiki przyrostów masy ciała świń i poprawę wykorzystania paszy. Produkty te w praktyce wykorzystywane są jako pojedyncze dodatki lub łącząc w jeden preparat.

Dominację bakterii probiotycznych w przewodzie pokarmowym zapewnia jednoczesne stosowanie probiotyków i prebiotyków, czyli tak zwanych synbiotyków. Liczne wyniki badań wykazały, że stosowanie synbiotyków jest bardziej efektywne niż podaż tych komponentów osobno ( Shim i wsp, 2005, Yasuda, 2007, Bram, 2014)." Często stosuje się zamiennie dla ,,synbiotyku" nazwę ,,eubiotyk". Definicja eubiotyku nie precyzuje składu mikrobioty ani jej funkcji. W nauce i praktyce funkcjonuje pod nazwą eubiotyk naturalny produkt stymulujący naturalne trawienie u zwierząt gospodarskich" czy też ,, naturalny stymulator trawienia, który kształtuje zrównoważoną mikroflorę w przewodzie pokarmowym co jest najistotniejsze w produkcji zwierzęcej".

Eubiotyk nie tylko zastępuje antybiotyk, ale wpływa pozytywnie (stymulacyjnie, bakteriostatycznie, bakteriobójczo) na mikroflorę przewodu pokarmowego.

Tak więc w praktyce napotkać można często na eubiotyk. To innowacyjne produkty, które poprzez wpływ na dobrostan jelit poprawiają wskaźniki produkcyjne zwierząt gospodarskich. Eubiotyki są najczęściej mieszaninami różnych rodzajów dodatków. Możliwość łączenia składników o działaniu eubiotycznym jest w zasadzie nieskończona i ograniczona jedynie wyobraźnią i wiedzą. Ze względu na możliwe działanie synergistyczne lub też antagonistyczne poszczególnych składników należy wcześniej przetestować uzyskane produkty. Warto w podsumowaniu dodać, iż według opinii wielu specjalistów odpowiednio dobrane eubiotyki są produktami efektywnymi i znacząco ograniczającymi koszt produkcji zwierzęcej. Dzięki ich pochodzeniu ze źródeł bezpiecznych i naturalnych stanowią istotną alternatywę dla antybiotykowych stymulatorów zwrotu.

 

Komplementarne dodatki eubiotyczne mogą działać zarówno miejscowo (bezpośrednio), jak i systemowo (pośrednio) poprzez:

- stabilizację i utrzymanie równowagi flory bakteryjnej przewodu pokarmowego;

- poprawę spożycia, strawności i wykorzystania paszy;

- poprawę wzrostu zwierząt;

- poprawę odporności i zdrowotności zwierząt;

 

Dla Portalu CenyRolnicze.pl:

Anita Zaworska

Marcin Hejdysz

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Woda w upały bardzo istotna.

Upały, które utrzymują się w ostatnich dniach na terenie naszego kraju oddziaływują na zwierzęta i mogą wywoływać u nich stres cieplny. Występuje wtedy wzrost ciepłoty ciała, zwierzęta stają się ospałe oraz zwiększa się liczba oddechów. Wysoka temperatura powoduje otępienie, zaburzenia chodu i nadmierne wydalanie moczu. Skutkiem skrajnego przegrzania jest pojawienie się reakcji stresowych, osłabienia aktywności rozpłodowej zwierząt, oddziaływań prowadzących często do udaru cieplnego i upadków zwierząt. Latem częściej obserwujemy spadek pobrania paszy przez zwierzęta, który później przekłada się na niższe przyrosty i wydłużenie okresu tuczu.

Olbrzymie znaczenie na pobór wody przez świnie ma przede wszystkim pora roku. Dlatego w okresie upałów kluczowe znaczenie ma woda. Latem spożycie wody wyraźnie wzrasta. Świnie nie potrafią się pocić, więc nadmiary wyprodukowanej energii (ciepła) wydalają poprzez ziajanie. W zbyt ciepłych pomieszczeniach często widzimy zwierzęta brudne i mokre - w ten również sposób świnie się chłodzą. Dzięki dostępowi do świeżej i czystej wody zmniejszamy ryzyko przegrzania się zwierząt. Pamiętajmy woda jest ważnym i niezbędnym składnikiem!!! Tak jak pasza tak i woda w żywieniu zwierząt powinna być ze szczególną dokładnością rozpatrywana, ponieważ bardzo często pomijane jest jej znaczenie dla zdrowia zwierząt i wpływ na wyniki produkcyjne uzyskiwane przez zwierzęta. Dodatkowo podając zwierzętom wodę najwyższej jakości nie musimy bać się o wskaźniki produkcyjne. Przy zamontowaniu w kojcach odpowiednich poideł automatycznych zagwarantuje stały i nieograniczony dostęp do wody. Jeśli nie mamy takiej możliwości pamiętajmy aby zwierzęta w każdej chwili miały dostęp do czystej, chłodnej i świeżej wody.

Optymalna temperatura wody do picia dla świń wynosi 12-18°C.

Aby uniknąć niekorzystnego wpływu wysokich temperatur na świnie można stosować różnorodne sposoby schładzania budynków i zwierząt za pomocą wody. Coraz częściej spotkać można w nowoczesnych pomieszczeniach specjalne instalacje i systemy ochładzania zwierząt, które sterowane są komputerowo. Wyróżnić można 2 systemy: bezpośredni i pośredni. Bezpośredni system chłodzenia świń (tzw. kropelkowy i natryskowy) polega na okresowym zwilżaniu dorosłych sztuk, a następnie osuszeniu ich ciała poprzez ruch powietrza. Parująca woda odbiera energię z powierzchni skóry, obniża jej temperaturę i daje zwierzęciu uczucie chłodu, zmniejszając tym samym stres termiczny. Systemy chłodzenia pośredniego poprzez zamgławianie chłodzą powietrze w pomieszczeniu, gdzie przebywają zwierzęta. Zmniejszenie temperatury powietrza następuje dzięki temu, że woda wprowadzona do pomieszczenia wyparowuje.

Można również polewać przejścia i ganki wodą, ale jest to dość pracochłonne i kosztowne, ponadto duża część wody zanim odparuje i spowoduje obniżenie temperatury zdąży spłynąć przez kratki ściekowe i kanały gnojowe do zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, zmniejszając tym samym ich pojemność. Dodatkowo przy polewaniu wodą podnosi się wilgotność powietrza w budynku, co nie jest korzystne.

Pamiętajmy, że zaopatrzenie wszystkich świń w wodę jest jednym z podstawowych warunków zdrowia, dobrego wykorzystania paszy i zadowalającej produkcyjności zwierząt.

 

Dla portalu cenyrolnicze.pl:

Anita Zaworska, Marcin Hejdysz

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

Czym zastąpić białko coraz droższej poekstrakcyjnej śruty sojowej?

Podejmowane są stale działania w celu jego redukcji. Obecnie w Polsce importowane jest ponad 77% białka paszowego, a jedynie ok. 23% to produkcja krajowa. W Polsce dzięki systemowi dopłat unijnych wzrosło zainteresowanie produkcją rodzimego źródła białka paszowego. W roku ubiegłym do 1 ha powierzchni upraw dopłacano 591,41zł, do materiału siewnego 160zł, a w ramach uzupełniającej płatności obszarowej 211,80, co daje łączną kwotę ponad 963zł. W sytuacji, gdy udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce wyniósł w roku 2012 już ponad 73%, wprowadzanie strączkowych do uprawy jest szczególnie wskazane. Jednak czy większa dostępność nasion na rynku poprawi ich atrakcyjność cenową oraz wpłynie na wykorzystanie w żywieniu zwierząt?

 

Aktualnie poekstrakcyjna śruta sojowa (PŚS) jest podstawowym składnikiem pasz pełnoporcjowych dla drobiu - brojlerów, niosek, indyków, drobiu wodnego oraz trzody chlewnej. PŚS może stanowić jedyną paszę białkową w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Jest jednak kosztownym komponentem białkowym, dlatego w paszach dla zwierząt starszych z powodzeniem zastępuje się ją innymi komponentami, jak śruta rzepakowa, makuchy, nasiona roślin strączkowych czy oleistych oraz wywary- tabela 1 - podstawowy skład chemiczny. W ostatnich dniach (8 czerwca br.) cena tego surowca sięgnęła 2063zł/ tonęco plasuje śrutę sojową na pozycji lidera wzrostów cen wśród surowców paszowych. Dla porównania w tym czasie poekstrakcyjna sruta rzepakowa kosztowała niespełna 1020zł mniej za tonę. Najświeższe globalne prognozy produkcji soi przewidują w obecnym sezonie 6% wzrost podaży do 282,5 mln ton- i będzie to 16,1 mln ton więcej niż sezon wcześniej. Czy prognozy okażą się trafne i czy dzięki temu ceny tego surowca paszowego będą niższe? Czas pokaże.

 

Realizowany w Polsce od 2011 roku program wieloletni pt.: ,,Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach" ma za zadanie stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z rodzimych surowców. Jeden z fragmentów programu badawczego dotyczącego żywienia zwierząt koncentruje się na krajowych źródłach białka takich jak: nasiona grubonasiennych roślin strączkowych (łubin, groch, bobik), produkty rzepakowe (śruta poekstrakcyjna i makuch) oraz wywary zbożowe. Doświadczenia wykonane w ramach projektu na rosnących świniach nie wykazały negatywnych skutków w wynikach produkcyjnych zwierząt (tabela 2) - udział pśs i/ lub kźbr w mieszance oraz wyniki produkcyjne).

Więcej informacji na ten temat na stronie oraz w jednostkach uczestniczących w programie

Tabela 1. Podstawowy skład chemiczny nasion roślin strączkowych i poekstrakcyjnej śruty sojowej  

Składniki

J.m.

Poekstrakcyjna śruta sojowa

Łubin wąskolistny

Łubin żółty

Łubin biały

Groch siewny

Groch pastewny (peluszka)

Bobik

Sucha masa

% sm

89,6

87-90,8

88,0-92,7

88,9-90,3

85,3-90,4

85,1-86,2

88,0

Popiół surowy

6,2-6,3

3,4-3,9

4,1-4,7

3,9-4,8

2,8-3,2

2,8-3,2

3,7-3,8

Białko ogólne

40,0-49,0

31,2-36,9

39,0-44,4

34,1-35,0

22,2-27,8

20,8-25,3

26,0 -32,0

Włókno surowe

7,5-11,6

13,9-19,6

15,2-20,9

12,2-15,7

6,1-7,3

5,9-7,4

7,3-7,8

Tłuszcz surowy

3,0-5,0

5,3-7,0

4,5-6,4

9,9-11,9

1,0-1,4

1,1-1,3

1,3

Związki bezazotowe wyciągowe

30,3-34,5

36,7-43,1

26,0-32,4

35,6-36,9

61,6-66,4

64,4-67,9

48,9

Skrobia

-

-

-

-

43,9-47,6

40,0-47,7

38,2

Fosfor

g/kg sm

5,4

4,5-7,5

6,6-9,8

5,5-7,2

4,2-6,6

4,0-5,0

5,3

Wapń

3,5

3,1-3,9

2,5-3,2

3,1-3,5

1,2-1,4

1,2-1,5

1,2

Tabela 2. Zastosowany komponent w mieszance oraz wyniki produkcyjne tuczników

Komponent

Grupa

1

2

3

4

5

PSS

x

     

x

PSR  

 

x

x

x

x

Groch

 

x

 

x

 

Łubin żółty

 

x

 

x

 

Łubin wąskolistny

   

x

 

x

Wyniki produkcyjne - 102 dni

Przyrost dzienny (g)

963

967

967

987

996

Wykorzystanie paszy (FCR) (kg)

3,04

3,07

3,02

3,02

2,96

 

Dla portalu cenyrolnicze.pl:

 

Anita Zaworska, Marcin Hejdysz

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

DGGS obniża koszty żywienia świń. Powierzchnia gruntów przeznaczona pod uprawę kukurydzy ziarnowej zwiększyła się w ubiegłym roku. aż o 63% do ponad 544 tys. ha, dzięki czemu wyprodukowaliśmy o 67% więcej ziarna kukurydzy w porównaniu z rokiem 2011. Wartość ta oszacowana została przez GUS na 4 mln t. Wbrew wcześniejszym sygnałom oraz doniesieniom od producentów, GUS podaje, że w ubiegłym roku produkcja minimalnie wzrosła (o 1,2%). Był to efekt większej o 12,9% powierzchni uprawy, przy niższych o 10,5% przeciętnych plonach. Istotnym walorem kukurydzy jest wszechstronność użytkowania. W naszym kraju wiodący kierunek użytkowania kukurydzy skupia się na przemyśle paszowym, gdyż kukurydza jest doskonałym źródłem paszy energetycznej - wysoka ilość węglowodanów. Dynamiczny rozwój produkcji biopaliw, sprawia, że na krajowym rynku paszowym pojawia się coraz więcej produktów ubocznych uzyskiwanych przy ich wytwarzaniu, co pozwala wykorzystać je w przemyśle paszowym i obniżyć koszty żywienia. Jednym z takich produktów uzyskiwanych podczas wytwarzania bioetanolu jest pełny suszony wywar kukurydziany zwany DDGS. Pomimo wielu kontrowersji wokół DDGS, dotyczących niestabilności jego składu i jakości, może on stanowić wartościowe źródło energii, białka i aminokwasów w paszach dla świń. W ostatnim czasie, dzięki postępom technologicznym w produkcji poprawiła się wartość odżywcza wywarów kukurydzianych i stały się one bardziej ujednolicone pod względem wartości pokarmowej. DDGS jest surowcem paszowym o charakterze białkowo-energetycznym. Jego wartość pokarmowa jest wysoka. Suszony wywar kukurydziany zawiera ok. 30% białka ogólnego i charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną oraz wysoką zawartością i strawnością aminokwasów niezbędnych, w szczególności lizyny, metioniny, tryptofanu i treoniny. Poprzez komórki drożdżowe, które przechodzą do wywarów jest bogaty w witaminy z grupy B (tiamina i ryboflawina) i biotynę oraz jest zasobny w witaminy A oraz E, fosfor jak również w mikroelementy cynk, miedź, mangan żelazo i selen i związki biologicznie czynne. Jak wiadomo ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej (PŚS) ciągle rosną, co więc istotne, bardzo zasadne staje się próba obniżenia kosztów pasz. Dzięki walorom DDGS może stanowić alternatywny tańszy komponent paszowy w stosunku do poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, słonecznikowej, makuchu rzepakowego, a w pewnym stopniu może również zastępować PŚS w mieszankach dla świń.

Tab.1. Skład chemiczny DDGS ( wg. NRC, 1998).

Składnik

Zawartość w %

Sucha masa

87-92

Białko ogólne

27-33

Tłuszcz surowy

8-12,5

Włókno surowe

5-11

Popiół

4,8-5

Wapń

0,06-0,17

Fosfor

0,45-1,1

Sód

0,02-0,5

Potas

0,45-1,3

Lizyna

0,6-0,8

Metioniona+cysteina

0,78-1,1

Treonina

1,0-1,1

Tryptofan

0,18-0,25

 

Zalety DDGS'u jako komponentu paszowego białkowo-enegetycznego:

- wysoka wartość pokarmowa,

- część białka pochodząca z mikroorganizmów użytych do fermentacji- drożdże,

- bogaty skład aminokwasowy,

- wysoka zawartość skrobi,

- brak strat podczas przechowywania,

- włókno łatwostrawne,

- wysoka zawartość tłuszczu, witamin i soli mineralnych

 

Dla portalu cenyrolnicze.pl:

 

Anita Zaworska, Marcin Hejdysz

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Ekstruzja a wartość pokarmowa roślin strączkowych.

Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu umożliwią wyeliminowanie poekstrakcyjnej śruty sojowej z mieszanek dla drobiu. Rośliny strączkowe charakteryzują się dobrą wartością pokarmową (Tab.1) jak i przydatnością w żywieniu drobiu. Niestety posiadają substancje antyżywieniowe, które mogą negatywne wpłynąć na wyniki odchowu. Do głównych substancji antyodżywczych występujących w roślinach strączkowych należą alkaloidy (wyłącznie w łubinach), taniny oraz inhibitory enzymów proteolitycznych. Chociaż koncentracja alkaloidów jak i tanin została mocno obniżona na skutek prowadzenia pracy genetycznej (selekcja), to rośliny strączkowe (głównie grochy i bobiki) wciąż posiadają wysoka koncentracje inhibitorów enzymów proteolitycznych. Wspomniana substancja antyżywieniowa inaktywuje kompleksy proteolityczne enzymów trzustkowych, czego konsekwencja jest pogorszenie strawności białka jak i przyrostów masy ciała drobiu. Jednych ze sposobów umożliwiających obniżenie poziomu inhibitorów enzymów proteolitycznych w nasionach roślin strączkowych jest poddanie ich procesowi ekstruzji.

 

 

Tab.1. Wartość pokarmowa poekstrakcyjnej śruty sojowej i roślin strączkowych (Normy Żywienia Drobiu, 2005)

Komponent

Białko ogólne (% SM)

Skrobia (% SM)

Energia metaboliczna (MJ/kg SM)

Poekstrakcyjna śruta sojowa

43.0

6,3

9.00

Łubin żółty

38.3

3.9

8.31

Łubin wąskolistny

29.2

8.4

7.22

Bobik

26.8

38.2

10.10

Groch

22.7

47.3

12.84

 

Ekstruzja jest procesem hydro-baro-termicznym, powodującym istotne zmiany fizykochemiczne w zastosowanym materiale. Wysoka temperatura (130-160 ?C) i krótki czas obróbki (30-40s), oprócz inaktywacji inhibitorów enzymów proteolitycznych wpływa pozytywnie na przyswajalność skrobi. Poprawienie przyswajalności skrobi z dużej mierze związany jest ze zmianą jej struktury na skutek procesu żelatynizacji (skleikowania). Zaburzenie naturalnej struktury sprzyja większej podatność skrobi na działanie enzymów trawiennych co w konsekwencji wpływa korzystnie na jej wykorzystanie przez organizm ptaków. Ze względu na pozytywny wpływ ekstruzji na wykorzystanie skrobi, proces ekstruzji w szczególności polecany jest w przypadku grochów i bobików ze względu na wysoka koncentracje skrobi w suchej masie (Tab.1.). Do innych naukowo potwierdzonych zalet procesu ekstruzji należy pełna i kompleksowa pasteryzacja paszy, wyeliminowanie niepożądanych mikroorganizmów na skutek wysokiej temperatury czy przedłużenie okresu przechowywania paszy.

 

Dla portalu cenyrolnicze.pl:

mgr inż. Marcin Hejdysz, mgr inż. Anita Zaworska

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
 • Sadzenie kiełków
  Sadzenie kiełków więcej

  Kiełki to rośliny we wczesnej fazie wzrostu, które nie zdążyły przekształcić się jeszcze w siewki. Zawierają dużą ilość łatwo przyswajalnych wartości odżywczych, przez co są cennym elementem diety. Kiełki najczęściej je się w postaci surowej, jako dodatek do kanapek, sałatek i jako dekoracja potraw.

  • Sadzenie gruszy
   Sadzenie gruszy więcej

   Grusza to drzewo z rodziny różowatych. Typowym uprawnym gatunkiem jest Pyrus communis L., czyli grusza pospolita. Drzewko to jest mniej odporne na mrozy niż jabłoń i jest trochę trudniejsza w pielęgnacji.

   • Sadzenie rzodkiewki
    Sadzenie rzodkiewki więcej

    Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.

    • Sadzenie aronii
     Sadzenie aronii więcej

     Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.

Nazwa Cena Zmiana tyg.
6,60 PLN/kg 0,00%
3,75 PLN/kg 0,00%
563,33 PLN/t 0,00%
780,00 PLN/t 0,00%
708,93 PLN/t 0,00%
Nazwa Cena Zmiana 1m
84,34 cent/funt 0,00%
220,50 cent/funt 0,00%
155,95 cent/funt 0,00%
12,83 cent/cetnar 0,00%
 • ON
 • Pb95
 • Pb98
 • LPG
 • 6,39
 • 6,39
 • 7,14
 • 2,67

Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2024-06-19